Nadanie odznaczenia.

Monitor Polski

M.P.2022.954

Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 lipca 2022 r.
o nadaniu odznaczenia

nr rej. 322/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031), na wniosek Wojewody Łódzkiego, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej odznaczony zostaje:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

Robert Maciejak.