Nadanie orderu.

Monitor Polski

M.P.2022.957

Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 lipca 2022 r.
o nadaniu orderu

nr rej. 323/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) za wybitne zasługi w działalności na rzecz transformacji ustrojowej Polski, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i związkowej odznaczony zostaje:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Wiesław Tomasz Grzegorczyk.