Law Journal

Specjalny obszar ochrony siedlisk Stary Bukowiec (PLH220082).

Dz.U.2021.382 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Strzebla Błotna w Zielonce (PLH140040).

Dz.U.2021.354 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Sztumskie Pole (PLH220087).

Dz.U.2021.326 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Torfowiska Czernik (PLH140037).

Dz.U.2021.459 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego (PLH220095).

Dz.U.2021.400 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Wielki Klincz (PLH220083).

Dz.U.2021.376 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródliska Wzgórz Sokólskich (PLH200026).

Dz.U.2021.388 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.248 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2021 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2021.262 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.231 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.206 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.204 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Państwowy rejestr nazw geograficznych.

Dz.U.2021.273 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Dz.U.2021.219 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Wytwarzanie materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu.

Dz.U.2021.216 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Dobrzan w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2021.174 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.191 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Warunki stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2021.205 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wykaz Inwestycji towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Dz.U.2021.225 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2021.181 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Dz.U.2021.171 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń.

Dz.U.2021.270 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lubań w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2021.157 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Kolejne w 2021 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów.

Dz.U.2021.432 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Służba zagraniczna.

Dz.U.2021.464 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt oczekujący

Wyznaczenie dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.

Dz.U.2021.161 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Dz.U.2021.212 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.187 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.353 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2021.355 | ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. | Akt oczekujący

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.

Dz.U.2021.142 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2021.

Dz.U.2021.190 | ustawa z dnia 20 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Dz.U.2021.152 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozporządzenia - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2021.160 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Roczna sprawozdawczość firm audytorskich.

Dz.U.2021.218 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Dz.U.2021.203 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Ustka w województwie pomorskim.

Dz.U.2021.122 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Świdnica w województwie lubuskim.

Dz.U.2021.126 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Tarnowiec w województwie podkarpackim.

Dz.U.2021.123 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zaniemyśl w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2021.121 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Określenie dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.106 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Określenie dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19.

Dz.U.2021.107 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw inwestycji zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2021.108 | rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych.

Dz.U.2021.98 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący