Law Journal

Przeszkody lotnicze, powierzchnie ograniczające przeszkody oraz urządzenia o charakterze niebezpiecznym.

Dz.U.2021.264 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2021.176 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.U.2021.95 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dz.U.2021.96 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2021.58 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.2021.86 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego.

Dz.U.2021.79 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie studiów.

Dz.U.2021.62 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2021 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

Dz.U.2021.39 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Dz.U.2021.47 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Dz.U.2021.99 | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Stypendia Ministra Sprawiedliwości przyznawane studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe.

Dz.U.2021.148 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Wysokość kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.

Dz.U.2021.67 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt oczekujący

Zakazy w ruchu lotniczym.

Dz.U.2021.25 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2021 r. | Akt utracił moc

Wysokość wpłaty lotniczej w 2021 r.

Dz.U.2021.40 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 2021 r. | Akt obowiązujący

Metoda zapobiegania COVID-19.

Dz.U.2021.10 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2021 r.

Dz.U.2021.59 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych.

Dz.U.2020.2462 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2021.128 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Dz.U.2021.13 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Określenie liczby osób powoływanych w 2021 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji.

Dz.U.2020.2461 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Postępowanie przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Dz.U.2020.2453 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim.

Dz.U.2021.3 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych na rok 2020.

Dz.U.2020.2431 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.2423 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2020.2438 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi.

Dz.U.2020.2427 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Dz.U.2021.73 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Obieg dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym wszczętym wobec funkcjonariusza Straży Granicznej.

Dz.U.2020.2448 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Odznaka honorowa "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa Fryderyka Chopina".

Dz.U.2021.167 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wizy dla cudzoziemców.

Dz.U.2020.2459 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt utracił moc

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dz.U.2020.2458 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dz.U.2021.9 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczące zawierania umów koncesji.

Dz.U.2020.2441 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Stanowiska, zaszeregowanie, kwalifikacje oraz szczegółowe warunki wynagradzania pracowników izb morskich.

Dz.U.2020.2425 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2020.2426 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Dz.U.2020.2433 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wydatki budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dz.U.2020.2422 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wzór wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Dz.U.2020.2440 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozporządzenia w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych.

Dz.U.2021.104 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2020 r. | Akt obowiązujący