Law Journal

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.1989.3.19 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1989.11.61 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Dz.U.1989.3.20 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Obniżki podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1989.3.16 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość i zasady ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Dz.U.1989.3.15 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.

Dz.U.1989.4.26 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.2020.1998 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kształtowanie środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Dz.U.1989.4.24 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Nadanie Akademii Medycznej w Bydgoszczy imienia Ludwika Rydygiera.

Dz.U.1989.3.14 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1992.72.360 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1989.4.23 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.1991.49.216 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Prawo bankowe.

Dz.U.1992.72.359 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.1989.3.11 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym.

Dz.U.1989.3.13 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.

Dz.U.1989.5.30 | uchwała z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

Dz.U.1989.4.28 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.

Dz.U.1989.2.6 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w podatku wyrównawczym.

Dz.U.1989.6.37 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.

Dz.U.1989.2.7 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Turcja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych, o ekstradycji i o przekazywaniu osób skazanych. Ankara.1989.01.09.

Dz.U.1991.52.224 | umowa międzynarodowa z dnia 9 stycznia 1989 r. | Akt obowiązujący

Dozór techniczny.

Dz.U.1989.1.3 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Opłaty na rzecz budżetu państwa za naruszenie przepisów dotyczących zaopatrzenia materiałowo-technicznego.

Dz.U.1989.1.2 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Ogólne zasady udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

Dz.U.1989.1.1 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1988 r. | Akt obowiązujący

Wykaz towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji.

Dz.U.1988.44.355 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.1988.44.346 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Dz.U.1988.44.354 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.1988.44.350 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Taryfa składek za ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne pojazdów mechanicznych jednostek gospodarki uspołecznionej.

Dz.U.1988.44.348 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym.

Dz.U.1988.44.351 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Karta podatkowa.

Dz.U.1988.43.342 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dz.U.1988.42.330 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Czas pracy w zakładach pracy.

Dz.U.1991.117.511 t.j. | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Działalność gospodarcza.

Dz.U.1988.41.324 | ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych.

Dz.U.1988.41.325 | ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Uchylenie rozporządzenia w sprawie kaucji inwestycyjnych.

Dz.U.1988.43.339 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Umowy o wykorzystanie utworów muzycznych.

Dz.U.1988.44.344 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Centralnego Urzędu Planowania.

Dz.U.1988.41.327 | ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: Kodeks handlowy.

Dz.U.1988.41.326 | ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie projektów wynalazczych.

Dz.U.1988.43.338 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dz.U.1988.41.328 | ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

Dz.U.1988.44.352 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego.

Dz.U.1989.2.8 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym.

Dz.U.1988.42.335 | rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy.

Dz.U.1988.42.337 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.1988.42.334 | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki.

Dz.U.1988.42.333 | rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zasady kwalifikowania ceny umownej jako rażąco wysokiej oraz okres obowiązywania ceny obniżonej.

Dz.U.1988.43.341 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów o podatku wyrównawczym.

Dz.U.1988.40.319 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad ustalania kosztów uzasadnionych.

Dz.U.1988.40.320 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania chorób tytoniu.

Dz.U.1988.40.321 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Opłata paszportowa.

Dz.U.1988.40.317 | rozporządzenie z dnia 7 grudnia 1988 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie przekazania szkołom wyższym niektórych uprawnień Ministra Edukacji Narodowej.

Dz.U.1988.42.331 | rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ulg w podatku dochodowym.

Dz.U.1988.39.310 | rozporządzenie z dnia 3 grudnia 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatków stabilizacyjnych.

Dz.U.1988.38.300 | rozporządzenie z dnia 28 listopada 1988 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

Dz.U.1988.38.302 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1988 r. | Akt jednorazowy

Austria-Polska. Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji. Wiedeń.1988.11.24.

Dz.U.1989.54.321 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 1988 r. | Akt obowiązujący

Austria-Polska. Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska. Wiedeń.1988.11.24.

Dz.U.2003.78.688 | umowa międzynarodowa z dnia 24 listopada 1988 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady tworzenia i zarządzania Państwowym Funduszem Kombatantów.

Dz.U.1988.38.298 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 1988 r. | Akt utracił moc