Law Journal

Zm.: ustawa o związkach zawodowych.

Dz.U.1989.20.105 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa zmieniająca ustawę - Prawo lokalowe.

Dz.U.1989.20.108 | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Związki zawodowe rolników indywidualnych.

Dz.U.2019.210 t.j. | ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: przepisy wykonawcze dotyczące zasad udzielania i oprocentowania kredytów na cele budownictwa mieszkaniowego.

Dz.U.1989.22.118 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania kierowników i tymczasowych kierowników zakładów pracy.

Dz.U.1989.22.119 | rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie siedzib i terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy.

Dz.U.1989.25.136 | uchwała z dnia 30 marca 1989 r. | Akt jednorazowy

Ubezpieczenia ustawowe komunikacyjne.

Dz.U.1989.18.100 | rozporządzenie z dnia 29 marca 1989 r. | Akt utracił moc

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Bazylea.1989.03.22.

Dz.U.1995.19.88 | umowa międzynarodowa z dnia 22 marca 1989 r. | Akt obowiązujący

Rzemiosło.

Dz.U.2020.2159 t.j. | ustawa z dnia 22 marca 1989 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie praktyk studenckich robotniczych i zawodowych.

Dz.U.1989.17.96 | rozporządzenie z dnia 22 marca 1989 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie kary ograniczenia wolności.

Dz.U.1989.16.85 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1989 r. | Akt utracił moc

Zasady i tryb granicznej i pocztowej kontroli dewizowej.

Dz.U.1989.15.83 | rozporządzenie z dnia 14 marca 1989 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.1989.16.84 | rozporządzenie z dnia 10 marca 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U.1989.14.71 | rozporządzenie z dnia 2 marca 1989 r. | Akt jednorazowy

Fundusz Socjalny Wsi.

Dz.U.1989.10.54 | ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Niektóre warunki konsolidacji gospodarki narodowej oraz zmiana niektórych ustaw.

Dz.U.1989.10.57 | ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich.

Dz.U.1989.11.59 | rozporządzenie z dnia 24 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o scalaniu gruntów.

Dz.U.1989.10.55 | ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Opłata skarbowa.

Dz.U.1989.9.52 | rozporządzenie z dnia 22 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Wcześniejsze przechodzenie na emeryturę pracowników likwidowanych zakładów pracy.

Dz.U.1989.11.58 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.

Dz.U.1989.6.42 | rozporządzenie z dnia 20 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Zasady wynagradzania pracowników urzędów państwowych.

Dz.U.1989.8.50 | rozporządzenie z dnia 18 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

Dz.U.1989.6.31 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Fundusz Rozwoju Eksportu.

Dz.U.1989.6.32 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze imienia Tadeusza Kotarbińskiego.

Dz.U.1989.6.36 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Prawo dewizowe.

Dz.U.1989.6.33 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Narodowego Święta Niepodległości.

Dz.U.1989.6.34 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 1989.

Dz.U.1989.7.45 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

Dz.U.1989.6.35 | ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Francja-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Paryż.1989.02.14.

Dz.U.1990.38.220 | umowa międzynarodowa z dnia 14 lutego 1989 r. | Akt obowiązujący

Szwecja-Polska. Umowa o pomocy prawnej w sprawach karnych. Warszawa.1989.02.10.

Dz.U.1990.63.368 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 1989 r. | Akt obowiązujący

Szwecja-Polska. Umowa w sprawie rozgraniczania szelfu kontynentalnego i stref rybołówczych. Warszawa.1989.02.10.

Dz.U.1989.54.323 | umowa międzynarodowa z dnia 10 lutego 1989 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1989.6.43 | rozporządzenie z dnia 8 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Opłaty od podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej w sprawach karnych.

Dz.U.1989.11.60 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.1989.3.19 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

Dz.U.1989.11.61 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Zwolnienie od podatku dochodowego dochodów z tytułu niektórych rodzajów działalności gospodarczej.

Dz.U.1989.3.20 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Obniżki podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1989.3.16 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Wysokość i zasady ustalania norm wynagrodzeń stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Dz.U.1989.3.15 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1989 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie najniższych emerytur i rent.

Dz.U.1989.4.26 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 1989 r. | Akt jednorazowy

Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych.

Dz.U.2020.1998 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Kształtowanie środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej.

Dz.U.1989.4.24 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Nadanie Akademii Medycznej w Bydgoszczy imienia Ludwika Rydygiera.

Dz.U.1989.3.14 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Narodowy Bank Polski.

Dz.U.1992.72.360 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Opłata skarbowa.

Dz.U.1989.4.23 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Dz.U.1991.49.216 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt utracił moc

Prawo bankowe.

Dz.U.1992.72.359 t.j. | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa - Kodeks cywilny.

Dz.U.1989.3.11 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o podatku dochodowym.

Dz.U.1989.3.13 | ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990.

Dz.U.1989.5.30 | uchwała z dnia 31 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie rozporządzenia w sprawie zakazu używania niektórych samochodów ciężarowych.

Dz.U.1989.4.28 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy

Zm.: niektóre rozporządzenia wykonawcze do dekretu - Prawo górnicze.

Dz.U.1989.2.6 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 1989 r. | Akt jednorazowy