Law Journal

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.615 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.614 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.613 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre tworzywa sztuczne przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.612 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na pszenicę Durum przywożoną z zagranicy.

Dz.U.1993.130.611 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy do celów wojskowych i policyjnych.

Dz.U.1993.130.610 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.130.609 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dz.U.1993.129.605 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: niektóre ustawy dotyczące zaopatrzenia emerytalnego.

Dz.U.1993.129.602 | ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Kształtowanie środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.

Dz.U.1993.129.601 | ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Dz.U.1993.129.599 | ustawa z dnia 9 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie zakazu wywozu odpadów surowych skór lub skórek.

Dz.U.1993.128.597 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

Dz.U.1993.128.596 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.128.595 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Czasowe ograniczenie przywozu brojlerów.

Dz.U.1993.128.594 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowych ograniczeń przywozu i wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.128.593 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1993.128.592 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1993.128.591 | rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1993.127.590 | obwieszczenie z dnia 18 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oświaty.

Dz.U.1993.127.585 | ustawa z dnia 3 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Oznaczanie wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

Dz.U.1993.127.584 | ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.U.1993.126.582 | obwieszczenie z dnia 17 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie kontyngentów na wywóz niektórych towarów.

Dz.U.1993.126.580 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ukraina-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Kijów.1993.01.12.

Dz.U.1993.125.575 | umowa międzynarodowa z dnia 12 stycznia 1993 r. | Akt obowiązujący

Ukraina-Polska. Traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy. Warszawa.1992.05.18.

Dz.U.1993.125.573 | umowa międzynarodowa z dnia 18 maja 1992 r. | Akt obowiązujący

Wietnam-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1992.05.28.

Dz.U.1993.125.571 | umowa międzynarodowa z dnia 28 maja 1992 r. | Akt obowiązujący

Rosja-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Moskwa.1992.05.22.

Dz.U.1993.125.569 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1992 r. | Akt obowiązujący

Argentyna-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Buenos Aires.1991.07.31.

Dz.U.1993.124.567 | umowa międzynarodowa z dnia 31 lipca 1991 r. | Akt obowiązujący

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1993.02.25.

Dz.U.1993.124.565 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt obowiązujący

Hiszpania-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Madryt.1992.07.30.

Dz.U.1993.124.563 | umowa międzynarodowa z dnia 30 lipca 1992 r. | Akt obowiązujący

Izrael-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Jerozolima.1991.05.22.

Dz.U.1993.124.561 | umowa międzynarodowa z dnia 22 maja 1991 r. | Akt obowiązujący

Malta-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Valetta.1990.12.11.

Dz.U.1993.124.559 | umowa międzynarodowa z dnia 11 grudnia 1990 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa, zastępców Prezesa i Sekretarza Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Dz.U.1993.123.557 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wynagrodzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1993.123.556 | rozporządzenie z dnia 14 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie niektórym miejscowościom statusu miasta.

Dz.U.1993.123.555 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Zmiana granic, nazw oraz siedzib niektórych gmin.

Dz.U.1993.123.554 | rozporządzenie z dnia 13 grudnia 1993 r. | Akt obowiązujący

Węgry-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Budapeszt.1992.10.13.

Dz.U.1993.123.552 | umowa międzynarodowa z dnia 13 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Podatek importowy od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.

Dz.U.1993.123.551 | ustawa z dnia 25 listopada 1993 r. | Akt utracił moc

Łotwa-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1993.04.26.

Dz.U.1993.122.549 | umowa międzynarodowa z dnia 26 kwietnia 1993 r. | Akt utracił moc

Albania-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1993.03.05.

Dz.U.1993.122.547 | umowa międzynarodowa z dnia 5 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Warszawa.1992.04.24.

Dz.U.1993.122.545 | umowa międzynarodowa z dnia 24 kwietnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Litwa-Polska. Umowa w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji. Warszawa.1992.09.28.

Dz.U.1993.122.543 | umowa międzynarodowa z dnia 28 września 1992 r. | Akt obowiązujący

Warunki skażania spirytusu oraz ustalanie ubytków naturalnych w produkcji i magazynowaniu spirytusu.

Dz.U.1993.121.542 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

Dz.U.1993.121.541 | rozporządzenie z dnia 25 listopada 1993 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Dz.U.1993.121.540 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Podatek od środków transportowych.

Dz.U.1993.121.539 | rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Estonia-Polska. Traktat o przyjaznej współpracy i bałtyckim dobrosąsiedztwie. Tallin.1992.07.02.

Dz.U.1993.121.536 | umowa międzynarodowa z dnia 2 lipca 1992 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Mińsk.1992.11.18.

Dz.U.1993.120.534 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Obrót detaliczny środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami w resorcie obrony narodowej.

Dz.U.1993.119.532 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1993 r. | Akt utracił moc

Bułgaria-Polska. Układ o przyjaznych stosunkach i współpracy. Warszawa.1993.02.25.

Dz.U.1993.118.529 | umowa międzynarodowa z dnia 25 lutego 1993 r. | Akt obowiązujący

Białoruś-Polska. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Warszawa.1992.06.23.

Dz.U.1993.118.527 | umowa międzynarodowa z dnia 23 czerwca 1992 r. | Akt obowiązujący

Gruzja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Tbilisi.1993.04.20.

Dz.U.1993.117.525 | umowa międzynarodowa z dnia 20 kwietnia 1993 r. | Akt obowiązujący