Law Journal

Nadanie osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Dom Rodzinny".

Dz.U.1994.18.65 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Zakres, zasady i tryb interweniowania policjantów wobec żołnierzy.

Dz.U.1994.17.60 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji.

Dz.U.1994.17.57 | rozporządzenie z dnia 1 lutego 1994 r. | Akt utracił moc

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.1994.16.56 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.

Dz.U.1994.16.54 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U.1994.15.52 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1994 r. | Akt jednorazowy

Zasady i tryb udzielania świadczeń w naturze emerytom, rencistom i członkom ich rodzin.

Dz.U.1994.14.50 | rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Tarnowskiej.

Dz.U.1994.12.46 | rozporządzenie z dnia 21 stycznia 1994 r. | Akt indywidualny

Podatek akcyzowy.

Dz.U.1994.12.44 | rozporządzenie z dnia 25 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.U.1994.11.43 | rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Dz.U.1994.10.37 | ustawa z dnia 17 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków sprzedaży broni i amunicji oraz nadzoru nad ich obrotem.

Dz.U.1994.9.35 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 1994 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1994.9.32 | rozporządzenie z dnia 18 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Poleski Park Narodowy.

Dz.U.1994.9.31 | rozporządzenie z dnia 17 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Tunezja-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Tunis.1993.03.29.

Dz.U.1994.8.28 | umowa międzynarodowa z dnia 29 marca 1993 r. | Akt obowiązujący

Tajlandia-Polska. Umowa w sprawie popierania i ochrony inwestycji. Bangkok.1992.12.18.

Dz.U.1994.8.26 | umowa międzynarodowa z dnia 18 grudnia 1992 r. | Akt obowiązujący

Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.1994.7.25 t.j. | ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. | Akt utracił moc

Rejestr środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Dz.U.1994.6.24 | rozporządzenie z dnia 15 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Wykaz towarów dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie.

Dz.U.1994.5.23 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Dz.U.1994.5.21 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.1994.5.18 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1994.3.16 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 1994 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie studenckich praktyk zawodowych.

Dz.U.1994.3.15 | rozporządzenie z dnia 4 stycznia 1994 r. | Akt jednorazowy

RFN-Polska. Umowa o polsko-niemieckiej współpracy młodzieży. Bonn 1991.06.17.

Dz.U.1994.3.12 | umowa międzynarodowa z dnia 17 czerwca 1991 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia siedzib oraz właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów celnych.

Dz.U.1994.2.11 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Nadanie osobowości prawnej Katolickim Stowarzyszeniom Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Płockiej.

Dz.U.1994.2.8 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Dziecka w Nowym Sączu.

Dz.U.1994.2.7 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt indywidualny

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji cukru.

Dz.U.1994.2.6 | rozporządzenie z dnia 17 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Dz.U.1994.2.4 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.

Dz.U.1993.134.656 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych.

Dz.U.1993.134.654 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług.

Dz.U.1993.134.652 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia zakazu przywozu niektórych towarów.

Dz.U.1993.134.649 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Utrata mocy obowiązującej przez ustawę z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń.

Dz.U.1993.134.648 | ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zmiana niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania i niektórych innych ustaw.

Dz.U.1993.134.646 | ustawa z dnia 16 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych.

Dz.U.1993.133.642 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U.1993.133.641 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie do stosowania jednostek miar nie należących do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar SI.

Dz.U.1993.133.639 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1993.133.638 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dz.U.1993.133.637 | rozporządzenie z dnia 27 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie opodatkowania przychodów osób duchownych.

Dz.U.1993.132.636 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych.

Dz.U.1993.132.635 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1993 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie czasu pracy w zakładach pracy.

Dz.U.1993.132.634 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w latach 1991-1993.

Dz.U.1993.132.631 | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 1993 r. | Akt jednorazowy