Law Journal

Poprawki do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Kopenhaga.1992.11.25.

Dz.U.2001.44.492 | umowa międzynarodowa z dnia 25 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Wielkość powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r.

Dz.U.1992.91.458 | rozporządzenie z dnia 23 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Nadanie osobowości prawnej Katolickiemu Biuru Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie.

Dz.U.1992.89.447 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1992 r. | Akt indywidualny

Nadanie osobowości prawnej Towarzystwu Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta.

Dz.U.1992.89.446 | rozporządzenie z dnia 22 listopada 1992 r. | Akt indywidualny

Białoruś-Polska. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Mińsk.1992.11.18.

Dz.U.1993.120.534 | umowa międzynarodowa z dnia 18 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Wykładnia art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej.

Dz.U.1992.87.442 | uchwała z dnia 18 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

Dz.U.1992.87.438 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Warunki prowadzenia apteki.

Dz.U.1992.94.469 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Zarządzanie ruchem na drogach.

Dz.U.1992.97.485 | rozporządzenie z dnia 12 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Opis, materiał, wymiary, wzory rysunkowe oraz sposób i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Dz.U.1992.90.452 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzory odpowiednich dokumentów.

Dz.U.1992.90.453 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru listy załogi statku oraz sposób jej wystawiania i dokonywania w niej wpisów.

Dz.U.1992.85.434 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału siewnego.

Dz.U.1992.83.424 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa budżetowa na rok 1992 r.

Dz.U.1992.88.443 | ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Dz.U.1992.91.456 | ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o samorządzie terytorialnym.

Dz.U.1992.100.499 | ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych. Strasburg.1992.11.05.

Dz.U.2009.137.1121 | umowa międzynarodowa z dnia 5 listopada 1992 r. | Akt obowiązujący

Zakres, organizacja oraz formy opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dz.U.1992.87.441 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.1992.92.460 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Służba zastępcza.

Dz.U.1992.85.429 | rozporządzenie z dnia 3 listopada 1992 r. | Akt utracił moc

Ochrona topografii układów scalonych.

Dz.U.1992.100.498 | ustawa z dnia 30 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zasady i warunki zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.

Dz.U.1992.85.432 | rozporządzenie z dnia 30 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.81.417 | rozporządzenie z dnia 30 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o wynalazczości i ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1993.4.14 | ustawa z dnia 30 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w czwartym kwartale 1992 r.

Dz.U.1992.80.408 | rozporządzenie z dnia 27 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.

Dz.U.1992.80.411 | rozporządzenie z dnia 27 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Hiszpania-Polska. Traktat o przyjaźni i współpracy. Madryt.1992.10.26.

Dz.U.1995.18.84 | umowa międzynarodowa z dnia 26 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie.

Dz.U.1992.80.407 | rozporządzenie z dnia 26 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie ławników izb morskich.

Dz.U.1992.81.420 | rozporządzenie z dnia 22 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Centra kształcenia ustawicznego.

Dz.U.1992.81.418 | rozporządzenie z dnia 20 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Dz.U.1992.80.409 | rozporządzenie z dnia 19 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorząd terytorialny.

Dz.U.1992.84.426 | ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. | Akt utracił moc

Ordery i odznaczenia.

Dz.U.2020.138 t.j. | ustawa z dnia 16 października 1992 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zm.: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.1993.7.33 | ustawa konstytucyjna z dnia 15 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Grecja-Polska. Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji. Ateny.1992.10.14.

Dz.U.1995.51.275 | umowa międzynarodowa z dnia 14 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Dz.U.1992.79.400 | rozporządzenie z dnia 14 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Warunki prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.

Dz.U.1992.80.414 | rozporządzenie z dnia 13 października 1992 r. | Akt utracił moc

Węgry-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Budapeszt.1992.10.13.

Dz.U.1993.70.335 | umowa międzynarodowa z dnia 13 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Węgry-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Budapeszt.1992.10.13.

Dz.U.1993.123.552 | umowa międzynarodowa z dnia 13 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Zasady współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.

Dz.U.1992.77.387 | rozporządzenie z dnia 12 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dz.U.1992.78.396 | rozporządzenie z dnia 9 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Regionalne izby obrachunkowe.

Dz.U.2019.2137 t.j. | ustawa z dnia 7 października 1992 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.

Dz.U.1992.91.455 | ustawa z dnia 7 października 1992 r. | Akt utracił moc

Indonezja-Polska. Umowa o popieraniu i ochronie inwestycji. Warszawa.1992.10.06.

Dz.U.1994.46.185 | umowa międzynarodowa z dnia 6 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie czasowego ograniczenia wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.76.382 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie czasowego zakazu wywozu niektórych towarów.

Dz.U.1992.76.381 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

Dz.U.1992.76.383 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie do dnia 31 marca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów.

Dz.U.1992.76.380 | rozporządzenie z dnia 6 października 1992 r. | Akt utracił moc

Przysięga wojskowa.

Dz.U.1992.77.386 | ustawa z dnia 3 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o zatrudnieniu i bezrobociu.

Dz.U.1992.78.394 | ustawa z dnia 3 października 1992 r. | Akt jednorazowy

Europejska konwencja o koprodukcji filmowej. Strasburg.1992.10.02.

Dz.U.2003.196.1912 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 1992 r. | Akt obowiązujący

Ratyfikacja Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Dz.U.1992.85.427 | ustawa z dnia 2 października 1992 r. | Akt jednorazowy