Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.65.745

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 28 lipca 1999 r.
w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standaryzacyjnym towarów rolno-spożywczych w obrocie z zagranicą (Dz. U. Nr 124, poz. 584) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalne ilości podlegające państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie wykazu towarów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy i wywożonych za granicę oraz ich minimalnych ilości podlegających państwowemu nadzorowi standaryzacyjnemu (Dz. U. Nr 8, poz. 40).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK   1

WYKAZ TOWARÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH PRZYWOŻONYCH Z ZAGRANICY I WYWOŻONYCH ZA GRANICĘ ORAZ ICH MINIMALNE ILOŚCI PODLEGAJĄCE PAŃSTWOWEMU NADZOROWI STANDARYZACYJNEMU

Lp.Kod

PCN

Nazwa towaruMinimalna ilość podlegająca nadzorowi
1.0201Mięso wołowe świeże lub chłodzone0,3 t
2.0202Mięso wołowe mrożone0,3 t
3.0203Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone0,3 t
4.0206 10 91 0Wątroby wołowe świeże lub chłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,3 t
5.0206 21 00 0Ozory wołowe mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,3 t
6.0206 22 00 9Wątroby wołowe mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,3 t
7.0206 29 99 0Pozostałe podroby wołowe mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,3 t
8.0206 30 20 9Wątroby ze świń domowych, świeże lub chłodzone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,3 t
9.0206 41 20 9Wątroby ze świń domowych, mrożone, inne niż do produkcji wyrobów farmaceutycznych0,3 t
10.ex 0207Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone, z wyłączeniem podpozycji: 0207 34 - otłuszczone wątroby świeże lub chłodzone; 0207 36 81 0 - otłuszczone wątroby gęsie mrożone; 0207 36 85 0 - otłuszczone wątroby kacze mrożone0,3 t
11.ex 0302Ryby świeże lub chłodzone z wyjątkiem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji: 0302 70 00 0 - wątróbki, ikry i mlecze0,5 t
12.ex 0303Ryby mrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz innego rybiego mięsa objętego pozycją 0304, z wyłączeniem podpozycji 0303 80 - wątróbki, ikry i mlecze0,5 t
13.0304Filety rybne i inne mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, chłodzone lub mrożone0,5 t
14.ex 0305Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone niezależnie od tego, czy są poddane obróbce termicznej podczas lub przed procesem wędzenia; mąki, mączki i granulki z ryb nadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem podpozycji: 0305 10 00 0 - mąki, mączki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi; 0305 20 00 0 - wątróbki, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance0,5 t
15.ex 0402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji obejmujących mleko dla niemowląt, tj.: 0402 21 11 1, 0402 21 17 1, 0402 21 19 1, 0402 21 91 1, 0402 21 99 1, 0402 29 11 00,5 t
16.ex 0403Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, z wyłączeniem podpozycji: obejmujących ww. towary w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, tj.: 0403 10 51 0, 0403 10 53 0, 0403 10 59 0, 0403 90 11 0, 0403 90 13 0, 0403 90 19 0, 0403 90 31 0, 0403 90 33 0, 0403 90 39 0, 0403 90 71 0, 0403 90 73 0, 0403 90 79 00,5 t
17.0405 10Masło0,2 t
18.0405 20Produkty mleczarskie do smarowania0,2 t
19.0406Sery i twarogi0,5 t
20.ex 0407 00 30 0Jaja drobiu w skorupkach, świeże (dla celów spożywczych)10 tys.szt.
21.ex 0408Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, mrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru albo innego środka słodzącego, z wyłączeniem podpozycji: obejmujących ww. towary nienadające się do spożycia przez ludzi, tj.: 0408 11 20 0, 0408 19 20 0, 0408 91 20 0, 0408 99 20 01 t
22.0409 00 00 0Miód naturalny1 t
23.ex 0504 00 00 9Żołądki (w tym przedżołądki) wołowe, całe lub w kawałkach, świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone0,5 t
24.0602 90 91 0Żywe rośliny kwiatowe rosnące w pomieszczeniach, z pączkami lub kwiatami, wyłączając kaktusy500 szt.
25.0602 90 99 0Pozostałe rośliny rosnące w pomieszczeniach, z wyłączeniem kaktusów500 szt.
26.0603 10Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże1.000 szt.
27.0701 90Ziemniaki, świeże lub chłodzone, inne niż sadzeniaki5 t
28.0702 00 00Pomidory, świeże lub chłodzone0,3 t
29.ex 0703Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji: 0703 10 11 0 - dymka1 t
30.0704Kapusta, kalafiory, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, świeże lub chłodzone1 t
31.0705Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub chłodzone0,5 t
32.0706Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub chłodzone1 t
33.0707 00Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone1 t
34.0708Warzywa strączkowe, nawet łuskane, świeże lub chłodzone1 t
35.ex 0709Inne warzywa, świeże lub chłodzone, z wyłączeniem podpozycji: 0709 20 00 0 - szparagi; 0709 52 00 0 - trufle; 0709 60 91 0 - pozostałe owoce z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum; 0709 60 95 0 -pozostałe owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych; 0709 90 10 0 - warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.); 0709 90 20 0 - burak boćwina (albo burak cukrowy) i karczoch hiszpański: 0709 90 31 0 - oliwki świeże, do celów innych niż produkcja oliwy; 0709 90 39 0 - pozostałe oliwki; 0709 90 40 0 - kapary; 0709 90 50 0 - koper; 0709 90 60 0 - kukurydza cukrowa1 t
36.0709 20 00 0Szparagi0,3 t
37.0709 51 00 0Grzyby z rodzaju Agaricus0,5 t
38.0709 59Grzyby świeże lub chłodzone0,3 t
39.ex 0710Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone, z wyłączeniem podpozycji: 0710 10 00 0 - ziemniaki; 0710 80 10 0 - oliwki; 0710 80 59 0 - pozostałe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta; 0710 80 80 0 - karczochy; 0710 80 85 0 - szparagi1 t
40.ex 0711 51 00 0Grzyby z rodzaju Agaricus, w solance1 t
41.ex 0711 59 00 9Pozostałe grzyby, w solance1 t
42.0712 31 00 0Grzyby suszone z rodzaju Agaricus50 kg
43.0712 39 00 0Pozostałe grzyby suszone50 kg
44.0713 33 90 0Fasola włącznie z białą groszkową (Phaseolus vulgaris), inna niż siewna1 t
45.0713 50 00 0Bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)1 t
46.ex 0802Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, z wyłączeniem podpozycji: 0802 11 10 0 - gorzkie migdały w łupinie; 0802 12 10 0 - gorzkie migdały bez łupiny; 0802 90 - pozostałe1 t
47.0803 00Banany, włącznie z plantanami, świeże (w tym schłodzone) lub suszone1 t
48.0804Daktyle, figi, ananasy, avocado, guawa, mango i smaczelina, świeże (w tym schłodzone) lub suszone1 t
49.0805Owoce cytrusowe, świeże (w tym schłodzone) lub suszone1 t
50.0806Winogrona, świeże (w tym schłodzone) lub suszone1 t
51.ex 0807Melony (włącznie z arbuzami), świeże (w tym schłodzone)1 t
52.ex 0808Jabłka, gruszki, świeże (w tym schłodzone)1 t
53.ex 0809Morele, wiśnie, brzoskwinie, (włącznie z nektarynami), śliwki, świeże (w tym schłodzone)1 t
54.0810 10 00Truskawki i poziomki, świeże (w tym schłodzone)0,5 t
55.0810 20 10 0Maliny, świeże (w tym schłodzone)1 t
56.0810 30Czarne, białe lub czerwone porzeczki oraz agrest, świeże (w tym schłodzone)1 t
57.0810 40Żurawiny, borówki czarne i inne owoce z rodzaju Vaccinium, świeże (w tym schłodzone)0,5 t
58.0810 50 00 0Owoce kiwi, świeże (w tym schłodzone)1 t
59.0811Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego1 t
60.0812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (np. gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia1 t
61.0813 10 00 0Morele suszone0,5 t
62.0813 20 00 0Śliwki suszone0,5 t
63.0813 30 00 0Jabłka suszone0,5 t
64.0901 11 00 0Kawa, niepalona, niepozbawiona kofeiny0,5 t
65.0901 21 00 0Kawa, palona, niepozbawiona kofeiny0,5 t
66.0902 30 00 0Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednim opakowaniu o zawartości nieprzekraczającej 3 kg, nawet aromatyzowana0,5 t
67.0902 40 00 0Pozostała herbata czarna (fermentowana) i inna herbata częściowo fermentowana, nawet aromatyzowana0,5 t
68.0904Pieprz z rodzaju Piper, suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta0,5 t
69.0905 00 00 0Wanilia0,5 t
70.0906Cynamon i kwiaty cynamonowca0,5 t
71.0908 10 00 0Gałka muszkatołowa0,5 t
72.ex 0909 10 00 0Nasiona anyżku0,5 t
73.0909 20 00 0Nasiona kolendry0,5 t
74.0909 40 00Nasiona kminku0,5 t
75.0909 50 00 0Nasiona kopru; jagody jałowca0,5 t
76.0910 10 00 0Imbir0,5 t
77.0910 20Szafran0,5 t
78.0910 30 00 0Kurkuma0,5 t
79.0910 40Tymianek; liście laurowe0,5 t
80.ex 1001Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin), z wyłączeniem materiału siewnego15 t
81.ex 1002 00 00 0Żyto, z wyłączeniem materiału siewnego15 t
82.1003 00 90 0Jęczmień, inny niż siewny15 t
83.ex 1004 00 00 0Owies, z wyłączeniem materiału siewnego15 t
84.1005 90 00 0Kukurydza (ziarna), inna niż siewna15 t
85.1006 20Ryż łuskany (brązowy)1 t
86.1006 30Ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany lub glazurowany1 t
87.1006 40 00 0Ryż łamany1 t
88.ex 1008 10 00 0Gryka, inna niż siewna1 t
89.ex 1008 20 00 0Proso, inne niż siewne1 t
90.1101 00 11 0Mąka pszenna z pszenicy durum1 t
91.ex 1101 00 15 0Mąka pszenna z pszenicy zwyczajnej1 t
92.1102 10 00 0Mąka żytnia1 t
93.1102 20Mąka kukurydziana1 t
94.1103 13Kasze i grysiki z kukurydzy1 t
95.1104 22 90 0Śrutowane ziarno owsa1 t
96.1104 23 90 0Śrutowane ziarno kukurydzy1 t
97.1104 29 07 0Śrutowane ziarno jęczmienia1 t
98.1104 29 51 0Śrutowane ziarno pszenicy1 t
99.1104 29 55 0Śrutowane ziarno żyta1 t
100.1105Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki ziemniaczane1 t
101.1107 10 99 0Słód niepalony, nie z pszenicy, nie w postaci mąki5 t
102.1107 20 00 0Słód palony5 t
103.ex 1108Skrobie; inulina (wyłącznie do celów spożywczych)1 t
104.1201 00 90 0Nasiona soi, nawet łamane, inne niż siewne1 t
105.ex 1202Orzeszki ziemne, niepalone ani nieprzygotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane, z wyłączeniem podpozycji 1202 10 10 0 - orzeszki ziemne siewne1 t
106.1205 10 90 0Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego, nawet łamane, inne niż siewne5 t
107.1205 90 00 9Pozostałe nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane, inne niż siewne5 t
108.ex 1206 00Nasiona słonecznika, nawet łamane, z wyłączeniem podpozycji 1206 00 10 0 - nasiona słonecznika siewne1 t
109.1207 50 90 0Nasiona gorczycy, inne niż siewne, nawet łamane1 t
110.1207 91 90 0Nasiona maku, inne niż siewne, nawet łamane0,1 t
111.1210Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina0,5 t
112.1211Rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane0,5 t
113.1302 13 00 0Soki i ekstrakty roślinne z chmielu0,1 t
114.1501 00 19 0Smalec i inne tłuszcze wieprzowe, do celów spożywczych0,5 t
115.1507 90 90 1Olej sojowy i jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych0,5 t
116.ex 1508 90 90 0Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, konfekcjonowany, do celów spożywczych0,5 t
117.1509Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie0,5 t
118.ex 1510 00 90 0Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509, do celów spożywczych0,5 t
119.1512 19 91 1Olej słonecznikowy oraz jego frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych0,5 t
120.1514 19 90 1Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego oraz ich frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych0,5 t
121.1514 99 90 1Pozostały olej rzepakowy, rzepikowy i gorczycowy oraz ich frakcje, rafinowany, konfekcjonowany, do celów spożywczych0,5 t
122.ex 1515 29 90 0Olej kukurydziany i jego frakcje, rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, konfekcjonowany, do celów spożywczych0,5 t
123.1517 10Margaryna, z wyjątkiem margaryny płynnej0,5 t
124.1517 90 10 0Jadalne mieszaniny lub wyroby z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje objęte pozycją 1516, zawierające więcej niż 10%, ale nie więcej niż 15% masy tłuszczów z mleka0,5 t
125.1601 00Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty0,5 t
126.ex 1602Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew, z wyłączeniem podpozycji 1602 90 - pozostałe włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt0,5 t
127.ex 1604Przetworzone i konserwowane ryby; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej, z wyłączeniem podpozycji 1604 30 - kawior i namiastki kawioru0,5 t
128.1701 99 10 0Cukier biały5 t
129.1702 90 60 0Sztuczny miód, również zmieszany z miodem naturalnym1 t
130.1801 00 00 0Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone1 t
131.1805 00 00 0Proszek kakaowy niezawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego0,5 t
132.ex 2001Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego, z wyłączeniem podpozycji: 2001 90 10 0 - ostry sos z mango; 2001 90 20 0 - owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka i pieprz angielski; 2001 90 30 0 - słodka kukurydza (Zea mays var. Saccharata); 2001 90 40 0 - ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin zawierające w masie 5% lub więcej skrobi; 2001 90 60 0 - rdzenie palmowe; 2001 90 91 0 - owoce tropikalne i orzechy tropikalne1 t
133.2002Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego1 t
134.ex 2003Grzyby, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego1 t
135.2005 40 00 0Groszek (Pisum sativum) przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożony1 t
1362005 59 00 0Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), niełuskana, przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożona1 t
137.2005 60 00 0Szparagi przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone0,5 t
138.2005 70 10 0Oliwki przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczających 5kg1 t
139.2005 80 00 0Słodka kukurydza (Zea mays var. Saccharata) przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożona1 t
140.2005 90 75 0Kwaszona kapusta1 t
141.2005 90 80 0Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone (w tym kwaszone ogórki, chrzan w kwasku cytrynowym)1 t
142.2007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymywane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (w tym kompoty jabłkowe)1 t
143.ex 2008 20

do

ex 2008 80

Ananasy, owoce cytrusowe, gruszki, morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie, włączając nektarynki, truskawki i poziomki, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone1 t
144.2008 92 78 0Pozostałe mieszanki owocowe inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nie z owoców tropikalnych, w których pojedynczy owoc przekracza 50% całkowitej masy owoców, włącznie z mieszankami innymi niż z podpozycji 2008 19, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg1 t
145.2008 99 43 0Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg1 t
146.2008 99 45 0Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg1 t
147.2008 99 49 0Pozostałe owoce inaczej przetworzone, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg1 t
148.2008 99 53 0Winogrona inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg1 t
149.2008 99 55 0Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg1 t
150.2008 99 68 0Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg1 t
151.2008 99 72 0Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 5 kg lub więcej1 t
152.2008 99 78 0Śliwki inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto poniżej 5 kg1 t
153.2008 99 99 0Pozostałe owoce inaczej przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, niezawierające dodatku cukru1 t
154.2009Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej1 t
155.2101Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty0,5 t
156.2104Zupy i buliony i przetwory z nich; złożone przetwory spożywcze homogenizowane0,5 t
157.2105 00Lody śmietankowe i inne lody jadalne, nawet zawierające kakao0,5 t
158.2202 90 10 0Napoje bezalkoholowe z wyjątkiem soków owocowych i warzywnych objętych pozycją 2009, niezawierające produktów objętych pozycjami 0401 do 0404 lub tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami 0401 do 0404 (w tym piwo bezalkoholowe)10 hl
159.2203 00Piwo otrzymywane ze słodu10 hl
160.2204Wino ze świeżych winogron włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 200910 hl
161.2208 60Vodka1 hl
162.2208 90 48 0Pozostałe wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej1 hl
163.2208 90 71 0Wódki (z wyłączeniem likierów), destylowane z owoców, w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry1 hl
164.2208 90 74 0Pozostałe wódki (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry1 hl
165.2208 90 91 0Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej1 hl
166.2208 90 99 0Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry1 hl
167.2302 30Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, również granulowane5 t
168.2302 40Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki innych zbóż niż kukurydza, ryż, pszenica, również granulowane5 t
169.2402 20 90 0Papierosy z tytoniu, niezawierające goździków100 tys. szt.
170.3501 10 90 0Kazeina, do stosowania w przemyśle produkującym żywność lub pasze0,5 t
171.3501 90 90 0Kazeiniany i inne pochodne kazeiny0,5 t
172.3502 11 90 0Suszona albumina jaja, zdatna do konsumpcji przez ludzi1 t
173.ex 3503 00 10 0Żelatyna i jej pochodne (dotyczy wyłącznie żelatyny dla celów spożywczych)0,5 t
174.ex 3505 10Dekstryny i inne modyfikowane skrobie (dotyczy wyłącznie towarów dla celów spożywczych)1 t
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.74.681) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2002 r.