Law Journal

Zaliczenie dróg do kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2003.165.1594 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Dz.U.2003.174.1684 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.

Dz.U.2003.165.1595 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

Dz.U.2003.156.1518 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2003.160.1561 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.U.2003.163.1585 | obwieszczenie z dnia 1 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dotyczące konstrukcji statków powietrznych oraz certyfikat typu.

Dz.U.2003.168.1639 | rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

Dz.U.2003.156.1523 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Odsetki wyrównawcze.

Dz.U.2003.155.1515 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przedterminowe wybory wójta Gminy Radziemice w województwie małopolskim.

Dz.U.2003.153.1499 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Urzędowe nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych.

Dz.U.2019.1443 t.j. | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykonywanie lotów próbnych oraz wydawanie świadectwa oględzin statku powietrznego.

Dz.U.2003.173.1678 | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawa - Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2003.175.1693 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o systemie oceny zgodności oraz niektóre ustawy.

Dz.U.2003.170.1652 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Trybunale Stanu.

Dz.U.2003.175.1692 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zamówieniach publicznych.

Dz.U.2003.165.1591 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo probiercze.

Dz.U.2003.171.1664 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo wodne.

Dz.U.2003.165.1592 | ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Konwencja o Europejskim Instytucie Leśnictwa. Joensuu.2003.08.28.

Dz.U.2009.14.78 | umowa międzynarodowa z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Reorganizacja Instytutu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Metalchem" w Toruniu.

Dz.U.2003.166.1615 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Upoważnienie dyrektorów izb skarbowych do wykonywania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Dz.U.2003.152.1486 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej.

Dz.U.2003.152.1490 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa zdrowia dla zwierząt wprowadzanych na rynek.

Dz.U.2003.166.1618 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.

Dz.U.2003.152.1489 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów z zagranicy.

Dz.U.2003.159.1541 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dz.U.2003.152.1488 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych.

Dz.U.2003.152.1487 | rozporządzenie z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz zmiana innych ustaw.

Dz.U.2003.171.1663 | ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o repatriacji.

Dz.U.2003.175.1691 | ustawa z dnia 28 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.2003.156.1526 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Oznakowanie środków żywienia zwierząt.

Dz.U.2003.168.1642 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Weterynaryjna kontrola graniczna.

Dz.U.2019.260 t.j. | ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zakaz przywozu saletry amonowej pochodzącej z Ukrainy.

Dz.U.2003.152.1492 | rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Dz.U.2003.171.1662 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2003.171.1661 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiana ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2003.170.1651 | ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Programy ochrony, obowiązki oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2003.168.1638 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Dz.U.2017.728 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary aresztu wojskowego.

Dz.U.2003.152.1498 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru penitencjarnego.

Dz.U.2003.152.1496 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wymagany zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.U.2003.164.1587 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.

Dz.U.2003.152.1480 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia sieci autostrad, dróg ekspresowych oraz dróg o znaczeniu obronnym.

Dz.U.2003.174.1683 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zwrot podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

Dz.U.2003.152.1478 | rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Automatyczna rejestracja w przywozie węgla.

Dz.U.2003.156.1521 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Kontyngent na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych.

Dz.U.2003.156.1522 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania kary pozbawienia wolności.

Dz.U.2003.152.1493 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dz.U.2003.152.1494 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej tusz wołowych.

Dz.U.2003.161.1566 | rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Poprawka do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego. Esbjerg.2003.08.22.

Dz.U.2009.198.1524 | umowa międzynarodowa z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory wójta Gminy Piekoszów w województwie świętokrzyskim.

Dz.U.2003.146.1415 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2003.160.1559 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Uznanie za pomnik historii.

Dz.U.2003.148.1448 | rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przelewy transgraniczne.

Dz.U.2003.163.1576 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wojskowe organy weterynaryjne.

Dz.U.2003.163.1581 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego od energii elektrycznej.

Dz.U.2003.146.1420 | rozporządzenie z dnia 21 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Moc obowiązująca załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.U.2003.146.1413 | oświadczenie rządowe z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Oddelegowanie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu do wykonywania zadań służbowych poza Agencją.

Dz.U.2003.160.1553 | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | Akt obowiązujący