Law Journal

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2003.173.1682 | obwieszczenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe wymagania w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych.

Dz.U.2003.177.1733 | rozporządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie sportowe zawodników - członków kadry narodowej, powołanych do czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2003.175.1708 | rozporządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wzory i warunki stosowania pieczęci oraz plomb przez granicznego lekarza weterynarii.

Dz.U.2003.177.1732 | rozporządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U.2003.175.1704 | rozporządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.

Dz.U.2003.188.1839 | ustawa z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o Polskiej Konfederacji Sportu.

Dz.U.2003.189.1849 | ustawa z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Dz.U.2003.189.1850 | ustawa z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dz.U.2003.188.1838 | ustawa z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji.

Dz.U.2003.167.1625 | rozporządzenie z dnia 18 września 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie wysokości odsetek ustawowych.

Dz.U.2003.166.1613 | rozporządzenie z dnia 18 września 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dz.U.2003.169.1646 | rozporządzenie z dnia 18 września 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb wykonywania nadzoru nad działalnością administracyjną wojewódzkich sądów administracyjnych.

Dz.U.2003.169.1645 | rozporządzenie z dnia 18 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać beczki.

Dz.U.2003.178.1744 | rozporządzenie z dnia 18 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych.

Dz.U.2003.180.1763 | rozporządzenie z dnia 18 września 2003 r. | Akt utracił moc

Chorwacja-Polska. Umowa w sprawie wzajemnej ochrony informacji niejawnych. Zagrzeb.2003.09.17.

Dz.U.2007.141.992 | umowa międzynarodowa z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Kierowanie ruchem drogowym.

Dz.U.2003.182.1784 | rozporządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Dz.U.2003.170.1658 | rozporządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 55/02.

Dz.U.2003.174.1690 | wyrok z dnia 16 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dz.U.2003.168.1641 | rozporządzenie z dnia 16 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.

Dz.U.2003.165.1596 | rozporządzenie z dnia 16 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zwrot lub umarzanie należności celnych.

Dz.U.2003.170.1653 | rozporządzenie z dnia 16 września 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie listy państw, których obywatele są obowiązani posiadać wizę lotniskową.

Dz.U.2003.166.1619 | rozporządzenie z dnia 15 września 2003 r. | Akt utracił moc

Postępowanie w razie wypadku lub ujawnienia choroby, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

Dz.U.2014.1083 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie.

Dz.U.2003.166.1620 | rozporządzenie z dnia 15 września 2003 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe kryteria udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2003.165.1600 | rozporządzenie z dnia 12 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wzory wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2003.165.1599 | rozporządzenie z dnia 12 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres badań produktów podlegających wpisowi do rejestru produktów.

Dz.U.2003.174.1688 | rozporządzenie z dnia 12 września 2003 r. | Akt utracił moc

Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Indii o ekstradycji.

Dz.U.2003.188.1835 | ustawa z dnia 11 września 2003 r. | Akt jednorazowy

New Służba wojskowa żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2020.860 t.j. | ustawa z dnia 11 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U.2003.193.1884 | ustawa z dnia 10 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Określenie wykazu chorób, co do których należy sporządzać plany gotowości ich zwalczania.

Dz.U.2003.174.1687 | rozporządzenie z dnia 9 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 28/03.

Dz.U.2003.167.1636 | wyrok z dnia 9 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004 r.

Dz.U.2003.167.1623 | rozporządzenie z dnia 9 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych Służby Celnej.

Dz.U.2003.167.1624 | rozporządzenie z dnia 9 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego.

Dz.U.2003.165.1604 | rozporządzenie z dnia 9 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Formy współdziałania organów Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi.

Dz.U.2003.167.1630 | rozporządzenie z dnia 8 września 2003 r. | Akt utracił moc

Opłata lotnicza.

Dz.U.2003.176.1718 | rozporządzenie z dnia 8 września 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie plafonu taryfowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Czeskiej.

Dz.U.2003.159.1544 | rozporządzenie z dnia 8 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wysokość opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych.

Dz.U.2003.165.1606 | rozporządzenie z dnia 8 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2003.160.1562 | rozporządzenie z dnia 8 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zawieszenie wypłaty środków gwarantowanych w przypadku, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postępowanie karne.

Dz.U.2003.167.1634 | rozporządzenie z dnia 4 września 2003 r. | Akt utracił moc

Licencjonowanie personelu lotniczego.

Dz.U.2003.165.1603 | rozporządzenie z dnia 3 września 2003 r. | Akt utracił moc

Badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa.

Dz.U.2003.160.1563 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Kontrola przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego.

Dz.U.2003.168.1640 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Kryteria i sposób klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych.

Dz.U.2003.171.1666 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Dz.U.2003.167.1629 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Określenie obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.

Dz.U.2003.177.1728 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.

Dz.U.2003.173.1679 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc

Pozbawienie dróg kategorii dróg krajowych.

Dz.U.2003.165.1593 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem.

Dz.U.2003.199.1948 | rozporządzenie z dnia 2 września 2003 r. | Akt utracił moc