Law Journal

Zm.: rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

Dz.U.2004.32.283 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2004.24.218 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2004.30.258 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz.U.2004.27.243 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2004.20.193 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Rodzaje odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy.

Dz.U.2004.23.205 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dz.U.2004.32.278 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych.

Dz.U.2004.27.234 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych.

Dz.U.2004.27.235 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2004.20.181 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dz.U.2004.23.204 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne.

Dz.U.2004.27.233 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2004.22.200 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Forma i sposób zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej.

Dz.U.2004.20.185 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Komputerowe systemy rezerwacyjne w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2004.21.196 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Dz.U.2004.34.297 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Rada Gubernatorów EBOiR-Polska. Zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji. 2004.01.30.

Dz.U.2006.3.17 | umowa międzynarodowa z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać audiometry tonowe.

Dz.U.2004.24.214 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasięg terytorialny niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Dz.U.2004.20.191 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Inspekcja Weterynaryjna.

Dz.U.2021.306 t.j. | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2019.1843 t.j. | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2004.33.288 | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa kierowcy oraz wypis ze świadectwa kierowcy.

Dz.U.2004.15.131 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Dz.U.2004.35.305 | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Dotacja na finansowanie likwidacji kopalń.

Dz.U.2004.18.171 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Dz.U.2004.32.277 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

Dz.U.2004.18.176 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zwalczania organizmów szkodliwych.

Dz.U.2004.20.184 | rozporządzenie z dnia 28 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowe dni wolne od służby oraz rozkład czasu służby żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.16.161 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Noszenie uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.21.197 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Przypadki, sposoby i tryb użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego.

Dz.U.2004.18.169 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Reorganizacja Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.

Dz.U.2004.14.123 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy utrzymywaniu zwierząt dzikich.

Dz.U.2004.18.174 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2004.14.127 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Dz.U.2004.21.194 | rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 9/03.

Dz.U.2004.15.143 | wyrok z dnia 27 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej oraz burmistrza Dobrej w województwie zachodniopomorskim.

Dz.U.2004.11.98 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.2004.30.260 | rozporządzenie z dnia 26 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz.U.2004.18.172 | rozporządzenie z dnia 24 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego.

Dz.U.2004.25.219 | ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Podatek akcyzowy.

Dz.U.2004.29.257 | ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

System monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych.

Dz.U.2004.34.293 | ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki wymagane do zatwierdzenia granicznych posterunków kontroli.

Dz.U.2004.16.164 | rozporządzenie z dnia 23 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Ustawa budżetowa na rok 2004.

Dz.U.2004.17.167 | ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa - Prawo własności przemysłowej.

Dz.U.2004.33.286 | ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Katalog usług powszechnych oraz szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia usług powszechnych.

Dz.U.2004.16.158 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Metody badań jakości paliw ciekłych.

Dz.U.2004.14.122 | rozporządzenie z dnia 22 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja rynku rybnego i pomoc finansowa w gospodarce rybnej.

Dz.U.2004.34.291 | ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc