Law Journal

Wysokość opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego.

Dz.U.2004.40.369 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zakazu obrotu surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2004.40.359 | rozporządzenie z dnia 17 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowe warunki weterynaryjne wymagane przy produkcji żelatyny spożywczej.

Dz.U.2004.37.335 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań poza agencją.

Dz.U.2004.34.296 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Wysokość diet dla członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Dz.U.2004.26.227 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

Dz.U.2004.31.263 | rozporządzenie z dnia 16 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Dotacja przeznaczona dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu.

Dz.U.2004.31.267 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Metody analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego.

Dz.U.2004.37.334 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004. Londyn.2004.02.13.

Dz.U.2020.1800 | umowa międzynarodowa z dnia 13 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Próbki do oceny tożsamości odmianowej.

Dz.U.2004.40.367 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia nauczania w zakładach karnych.

Dz.U.2013.1601 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać ciepłomierze do wody i ich elementy.

Dz.U.2004.37.332 | rozporządzenie z dnia 13 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Dotacja przedmiotowa do kolejowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.2004.23.201 | rozporządzenie z dnia 12 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Metody analiz mięsa drobiowego.

Dz.U.2004.34.301 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie nakładu połowowego floty.

Dz.U.2004.31.269 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie pasz leczniczych.

Dz.U.2004.35.320 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dz.U.2004.34.300 | rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Dokumentowanie kontroli operacyjnej prowadzonej przez wywiad skarbowy.

Dz.U.2004.51.494 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rolnych w 2004 r.

Dz.U.2004.24.211 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu.

Dz.U.2004.35.316 | rozporządzenie z dnia 10 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady zatrudniania skazanych.

Dz.U.2018.1887 t.j. | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

Dz.U.2004.30.259 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów.

Dz.U.2004.32.283 | rozporządzenie z dnia 9 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2004.24.218 | obwieszczenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego.

Dz.U.2004.30.258 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym.

Dz.U.2004.27.243 | rozporządzenie z dnia 6 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Opłaty za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dz.U.2004.20.193 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Rodzaje odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do przywozu z zagranicy.

Dz.U.2004.23.205 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

Dz.U.2004.32.278 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych.

Dz.U.2004.27.234 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych.

Dz.U.2004.27.235 | rozporządzenie z dnia 4 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2004.20.181 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dz.U.2004.23.204 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne.

Dz.U.2004.27.233 | rozporządzenie z dnia 3 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dz.U.2004.22.200 | rozporządzenie z dnia 2 lutego 2004 r. | Akt jednorazowy

Forma i sposób zgłoszenia towaru do weterynaryjnej kontroli granicznej.

Dz.U.2004.20.185 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Komputerowe systemy rezerwacyjne w lotnictwie cywilnym.

Dz.U.2004.21.196 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

Dz.U.2004.34.297 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Rada Gubernatorów EBOiR-Polska. Zmiana Umowy o utworzeniu Banku w celu przyjęcia Mongolii jako kraju operacji. 2004.01.30.

Dz.U.2006.3.17 | umowa międzynarodowa z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać audiometry tonowe.

Dz.U.2004.24.214 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zasięg terytorialny niektórych regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

Dz.U.2004.20.191 | rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Inspekcja Weterynaryjna.

Dz.U.2021.306 t.j. | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Prawo zamówień publicznych.

Dz.U.2019.1843 t.j. | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wymagania weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

Dz.U.2004.33.288 | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór świadectwa kierowcy oraz wypis ze świadectwa kierowcy.

Dz.U.2004.15.131 | rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc