Law Journal

Ogólne zasady wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.U.2004.16.152 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Substancje chemiczne występujące w produkcji lub obrocie, podlegające zgłoszeniu.

Dz.U.2004.12.111 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Szkolenie obronne.

Dz.U.2004.16.150 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji.

Dz.U.2004.16.155 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 10/03.

Dz.U.2004.9.75 | wyrok z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Wzór karty skierowania do odbycia służby zastępczej.

Dz.U.2004.10.85 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wzór umowy o wykonywanie pracy przez poborowego.

Dz.U.2004.10.84 | rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadawanie Krzyża Zesłańców Sybiru.

Dz.U.2004.13.112 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Przedterminowe wybory wójta Gminy Brudzew w województwie wielkopolskim.

Dz.U.2004.4.22 | rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Minimalna ilość biokomponentów wprowadzanych do obrotu w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych w 2004 r.

Dz.U.2004.3.16 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki i normy uzbrojenia żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2004.12.108 | rozporządzenie z dnia 10 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Nadanie Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie nazwy Akademia Morska w Szczecinie.

Dz.U.2004.29.256 | ustawa z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Plan działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Dz.U.2004.12.106 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Rozkład czasu służby funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.2004.7.63 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Sieci wymiany informacji.

Dz.U.2004.9.73 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Warunki wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Dz.U.2004.5.34 | rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe warunki korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej.

Dz.U.2004.5.33 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Umundurowanie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu.

Dz.U.2004.13.113 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie gospodarczych procedur celnych.

Dz.U.2004.6.46 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2004.6.53 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

Dz.U.2004.6.52 | rozporządzenie z dnia 8 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Badania lekarskie kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U.2013.133 t.j. | rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt K 14/03.

Dz.U.2004.5.37 | wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Dopuszczenie w 2004 r. wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

Dz.U.2004.10.83 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Kontyngent taryfowy na przywóz lnu na potrzeby przemysłu tekstylnego.

Dz.U.2004.6.51 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych towarów na potrzeby przemysłu farmaceutycznego.

Dz.U.2004.9.70 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie akredytowanych jednostek certyfikujących oraz akredytowanych laboratoriów badawczych.

Dz.U.2004.2.12 | rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.U.2004.7.61 | rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Tryb udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym.

Dz.U.2004.11.100 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Warunki i sposób pilotowania pojazdów oraz wysokość opłat.

Dz.U.2004.7.62 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie automatycznej rejestracji w obrocie surowcem diamentowym z zagranicą.

Dz.U.2004.6.50 | rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Dz.U.2003.232.2330 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Homologacja ciągników rolniczych.

Dz.U.2004.5.31 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Homologacja pojazdów samochodowych i przyczep.

Dz.U.2004.5.30 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Homologacja tramwajów i trolejbusów.

Dz.U.2003.231.2317 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Plan współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową.

Dz.U.2004.5.32 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków.

Dz.U.2003.231.2314 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne odważające.

Dz.U.2003.231.2316 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wymagania metrologiczne, którym powinny odpowiadać wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe.

Dz.U.2003.231.2315 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zezwolenia indywidualne na obrót towarami o znaczeniu strategicznym oraz wzór certyfikatu importowego.

Dz.U.2004.21.195 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

Dz.U.2003.232.2339 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2003.232.2338 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie procedur uproszczonych.

Dz.U.2004.7.56 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.

Dz.U.2003.232.2322 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

Dz.U.2003.232.2335 | rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Metody analiz jaj kurzych.

Dz.U.2003.230.2309 | rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Homologacja sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Dz.U.2003.232.2333 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiej Konfederacji Sportu.

Dz.U.2003.232.2323 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych.

Dz.U.2003.232.2326 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe.

Dz.U.2003.232.2327 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Stawki opłat za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, sposób oraz termin ich uiszczania.

Dz.U.2004.15.141 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Treść, sposób i terminy ogłaszania rozkładów jazdy oraz warunki ponoszenia kosztów z tym związanych.

Dz.U.2003.232.2332 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie i zmiana urzędowych nazw niektórych miejscowości.

Dz.U.2003.229.2288 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Wypłaty z Funduszu Żeglugi Śródlądowej.

Dz.U.2004.6.54 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy.

Dz.U.2004.6.55 | rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Cena progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy.

Dz.U.2003.230.2308 | rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc