Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.

Dz.Urz.WUG.2010.17.104 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze.

Dz.Urz.WUG.2010.17.103 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Składowania Dwutlenku Węgla w Górotworze.

Dz.Urz.WUG.2010.17.103 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt utracił moc

Wpisanie lotniska Tomaszów Mazowiecki do rejestru lotnisk wojskowych.

Dz.Urz.MON.2010.19.257 | decyzja z dnia 11 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu pozyskiwania nieruchomości.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.52 | zarządzenie z dnia 11 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zasady i trybu pozyskiwania nieruchomości.

Dz.Urz.MSZ.2010.4.52 | zarządzenie z dnia 11 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Skład Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.50 | decyzja z dnia 8 października 2010 r. | Akt indywidualny

Skład Komisji Selekcyjnej do spraw wyboru "Europejskiej Stolicy Kultury 2016".

Dz.Urz.MKiDN.2010.5.50 | decyzja z dnia 8 października 2010 r. | Akt indywidualny

Uruchomienie III transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2010.19.259 | decyzja z dnia 8 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.250 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.27 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.27 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Sprzedaż drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w 2011 roku.

B.I.LP.2010.11.103 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2010.19.249 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.22 | zarządzenie z dnia 7 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.5 | zarządzenie z dnia 6 października 2010 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2010.19.260 | pełnomocnictwo z dnia 5 października 2010 r. | Akt indywidualny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2010.3.4 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.72 | zarządzenie z dnia 5 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej z dnia 4 października 2010 r.

Dz.Urz.MNiSW.2010.4.84 | wyrok z dnia 4 października 2010 r. | Akt indywidualny

Powołanie Sądu Konkursowego do oceny prac zgłaszanych na "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy".

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.21 | zarządzenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt utracił moc

Powołanie Sądu Konkursowego do oceny prac zgłaszanych na "Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy".

Dz.Urz.MPiPSp.2010.5.21 | zarządzenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2010.17.101 | zarządzenie z dnia 4 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2010.11.65 | decyzja z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla dzielnicowych.

Dz.Urz.KGP.2010.11.65 | decyzja z dnia 1 października 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2014.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2015.51 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2014.1 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2015.51 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2010.10.47 | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej "Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów".

Dz.Urz.MF.2015.51 t.j. | zarządzenie z dnia 1 października 2010 r. | Akt obowiązujący