Departmental acts

Terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.20.264 | zarządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.20.264 | zarządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Terenowe jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2010.20.264 | zarządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2010 r.

Dz.Urz.MS.2010.12.150 | zarządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 12 listopada 2010 r. dniem wolnym od służby pracy.

Dz.Urz.CBA.2010.2.93 | decyzja z dnia 26 października 2010 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 września 2010 r.

Dz.Urz.GUM.2010.4.22 | obwieszczenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR - FSTD A.

Dz.Urz.ULC.2010.19.94 | obwieszczenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczanie wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych.

Dz.Urz.MI.2010.13.37 | zarządzenie z dnia 26 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2010.

Dz.Urz.MON.2010.20.270 | decyzja z dnia 26 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2010.4.75 | zarządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt utracił moc

Przyznawanie i korzystanie ze służbowych kart płatniczych w Agencji Wywiadu.

Dz.Urz.AW.2010.1.2 | zarządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MON.2010.20.276 | obwieszczenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.56 | decyzja z dnia 25 października 2010 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie nagrody im. dr Andrzeja Kremera - "Konsul Roku".

Dz.Urz.MSZ.2010.4.54 | zarządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2010.11.52 | zarządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dębicy.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.28 | zarządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Mielcu.

Dz.Urz.PKRUS.2011.1.29 | zarządzenie z dnia 25 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.92 | decyzja z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Określenie podległości służbowej jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.90 | decyzja z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Przepisy wprowadzające zarządzenia Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.48 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Przepisy zmieniające decyzje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.87 | decyzja z dnia 22 października 2010 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.56 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.56 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.56 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.56 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.53 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.54 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.57 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Kontroli i Spraw Wewnętrznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.57 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.55 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.55 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.55 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.52 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.52 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Biura Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.52 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dz.Urz.CBA.2010.2.60 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku.

Dz.Urz.CBA.2010.2.60 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Dz.Urz.CBA.2010.2.70 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Dz.Urz.CBA.2010.2.70 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego we Wrocławiu.

Dz.Urz.CBA.2010.2.70 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2010.2.61 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2010.2.61 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2010.2.61 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach.

Dz.Urz.CBA.2010.2.62 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach.

Dz.Urz.CBA.2010.2.62 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach.

Dz.Urz.CBA.2010.2.62 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.63 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.63 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.64 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.64 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi.

Dz.Urz.CBA.2010.2.65 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi.

Dz.Urz.CBA.2010.2.65 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi.

Dz.Urz.CBA.2010.2.65 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Dz.Urz.CBA.2010.2.66 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Dz.Urz.CBA.2010.2.66 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.67 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Rzeszowie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.67 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.68 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.68 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.69 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.69 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.69 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie.

Dz.Urz.CBA.2010.2.69 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.51 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Analiz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.51 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.49 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.49 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.49 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.50 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.58 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zespołu Audytu Wewnętrznego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2010.2.59 | zarządzenie z dnia 22 października 2010 r. | Akt utracił moc