Departmental acts

Powołanie Komitetu Polityki Naukowej.

Dz.Urz.MNiSW.2016.32 | komunikat z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania rozwiązań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci.

Dz.Urz.MZ.2016.60 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Dz.Urz.KGP.2016.27 | decyzja z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

Dz.Urz.KGP.2016.27 | decyzja z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.31 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Termin rozpoczęcia aplikacji ogólnej w 2017 r.

Dz.Urz.MS.2016.115 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe.

Dz.Urz.MIiB.2016.41 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.34 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.32 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2016.23 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2016.23 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku NAREW 2.

Dz.Urz.ULC.2016.57 | ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Radom-Sadków.

Dz.Urz.ULC.2016.56 | ogłoszenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Podział zadań i kompetencji w kierownictwie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2016.1 | decyzja z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie dodatkowego naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

Dz.Urz.MON.2016.105 | decyzja z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2016.32 | zarządzenie z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2016.2 | decyzja z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w elementach struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.55 | decyzja z dnia 1 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.40 | decyzja z dnia 31 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Ośrodka Szkoleniowo - Rehabilitacyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Teresinie.

Dz.Urz.PKRUS.2016.17 | zarządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw projektu "Wspólny Bilet".

Dz.Urz.MIiB.2016.39 | zarządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw projektu "Wspólny Bilet".

Dz.Urz.MIiB.2016.39 | zarządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu doradczego Ministra Skarbu Państwa do spraw kompleksowego uregulowania kwestii reprywatyzacji.

Dz.Urz.MSP.2016.18 | zarządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie niektórych zarządzeń Ministra Spraw Zagranicznych

Dz.Urz.MSZ.2016.21 | zarządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Wykaz produktów tradycyjnych wpisanych na listę produktów tradycyjnych.

Dz.Urz.MRiRW.2016.7 | ogłoszenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2016.39 | decyzja z dnia 30 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia wzorów symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.36 | zarządzenie z dnia 30 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.MIiB.2016.35 | zarządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIiB.2016.37 | zarządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIiB.2016.36 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.24 | komunikat z dnia 24 maja 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2016.17 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2016.17 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Dz.Urz.MŚ.2016.40 | komunikat z dnia 24 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Wydanie "Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych".

Dz.Urz.KNF.2016.14 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji.

Dz.Urz.KNF.2016.15 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.18 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 r.

Dz.Urz.NBP.2016.4 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.104 | decyzja z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2016.34 | decyzja z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2016.45 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.35 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.15 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.8 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc