Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2016.48 | zarządzenie z dnia 10 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ZAWISZYN.

Dz.Urz.ULC.2016.58 | ogłoszenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dz.Urz.MKiDN.2016.37 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2016.6 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.39 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.39 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Etyków przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych.

B.I.LP.2016.7.107 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Halifaksie (Kanada).

Dz.Urz.MSZ.2016.25 | decyzja z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Instytutowi Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2016.38 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.20 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Dz.Urz.MIiB.2016.43 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2016.43 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Energii.

Dz.Urz.ME.2016.7 | zarządzenie z dnia 9 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu Komitetowi Audytu.

Dz.Urz.MSWiA.2016.34 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2016.42 | zarządzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2016.7 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2016.7 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2016.7 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2016.7 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2016.7 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Podanie do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.13 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.12 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.12 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2016.108 | decyzja z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.14 | zarządzenie z dnia 7 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2020.14 t.j. | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2016.36 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2016.36 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2020.14 t.j. | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Zespół do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2020.14 t.j. | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2016.106 | decyzja z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie szkoleń pracowników urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2016.37 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za maj 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.47 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za maj 2016 r.

Dz.Urz.MF.2016.46 | obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2016.23 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.33 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.42 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.42 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.42 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2016.33 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2016.33 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2016.41 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.62 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.11 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.61 | zarządzenie z dnia 3 czerwca 2016 r. | Akt jednorazowy

Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dz.Urz.MF.2016.44 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc

Nabór na aplikację ogólną w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.114 | zarządzenie z dnia 2 czerwca 2016 r. | Akt utracił moc