Professional association acts

Uchwalenie budżetu na 2019 rok.

KRPSZ.2019.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

KRPSZ.2019.3.21 | uchwała z dnia 21 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Komitet Redakcyjny publikacji Polskiej Akademii Nauk pod tytułem Annual Report.

PAN.2019.3.20 | decyzja z dnia 20 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

PAN.2019.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.3.18 | zarządzenie z dnia 18 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Radc.2019.3.16 | stanowisko z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej.

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe",

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie w skład kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2019.3.16 | uchwała z dnia 16 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2019.3.15 | apel z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na zakup mebli do sali konferencyjnej w siedzibie NIL.

Lekarz.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w sesji wiosennej 2019 r.

Lekarz.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.3.15 | uchwała z dnia 15 marca 2019 r. | Akt nieoceniany