Professional association acts

Przyznanie medali pamiątkowych Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku.

Kurat.2019.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Terminy przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2019.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Pana Henryka Pawlaczyka do pełnienia funkcji eksperta Krajowej Rady Kuratorów.

Kurat.2019.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego.

PAN.2019.4.9 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Psychiatryczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą.

NIPIP.2019.4.9 | stanowisko z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - asystenta medycznego.

NIPIP.2019.4.9 | stanowisko z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Strajk środowiska nauczycielskiego.

KRASP.2019.4.8 | stanowisko z dnia 8 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2019.4.5 | uchwała z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw.

Sędz.2019.4.5 | opinia z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.4.5 | zarządzenie z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nieletnich.

Lekarz.2019.4.5 | stanowisko z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Propozycja podziału stażu podyplomowego lekarzy dentystów.

Lekarz.2019.4.5 | stanowisko z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 1134).

Sędz.2019.4.5 | opinia z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - asystent medyczny.

Lekarz.2019.4.5 | stanowisko z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wstępny projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.

Lekarz.2019.4.5 | stanowisko z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.4.5 | uchwała z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii ginekologicznej.

Lekarz.2019.4.5 | uchwała z dnia 5 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Sprawy prejudycjalne: C-585/18, C-624/18, C-625/18.

Sędz.2019.4.4 | stanowisko z dnia 4 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.4.2 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.4.2 | uchwała z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nieletnich.

Sędz.2019.4.2 | opinia z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Protest przedstawicieli Szpitali Powiatowych i Starostów.

Lekarz.2019.4.2 | stanowisko z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Sędz.2019.4.2 | opinia z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2019.4.2 | opinia z dnia 2 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Kontynuacja polis ubezpieczeniowych dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Organizacja przez KRDP Konferencji pt. "Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?"

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Podjęcie działań mających na celu określenie nowej struktury Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za rok 2018.

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działania Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2019.3.29 | uchwała z dnia 29 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

PAN.2019.3.28 | decyzja z dnia 28 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.3.27 | zarządzenie z dnia 27 marca 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Lekarz.2019.3.27 | stanowisko z dnia 27 marca 2019 r. | Akt nieoceniany