Professional association acts

Stosowanie krajowych standardów badania.

Rewid.2019.5.7 | komunikat z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Wzór planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia.

Rewid.2019.5.7 | uchwała z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zasady obiegu dokumentów finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.5.7 | uchwała z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów.

Rewid.2019.5.7 | uchwała z dnia 7 maja 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań e-zdrowia.

Lekarz.2019.4.30 | stanowisko z dnia 30 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.4.29 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2019.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do rady społecznej.

Lekarz.2019.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na kampanię promującą "Niezbędne dla zdrowia".

Lekarz.2019.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na zakup książki.

Lekarz.2019.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wybór miejsca obrad Nadzwyczajnego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2019.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2019.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

UKWB2019.4.25 | statut z dnia 25 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2019.4.24 | opinia z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Szczegółowe zasady przeprowadzania konsultacji.

Rewid.2019.4.24 | uchwała z dnia 24 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie komisji do spraw oceny przydatności majątku ruchomego w PAN Oddziale w Poznaniu.

PAN.2019.4.19 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Politechniki Opolskiej.

POPOL.2019.4.19 | statut z dnia 19 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2019.4.17 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

UAM.2019.4.17 | statut z dnia 17 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

Adwok.2019.4.16 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powierzenie komitetom naukowym Polskiej Akademii Nauk funkcji komitetów narodowych.

PAN.2019.4.16 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powierzenie komitetom problemowym Polskiej Akademii Nauk funkcji komitetów narodowych.

PAN.2019.4.16 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu długoterminowej strategii działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2019.4.16 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

UMK.2019.4.16 | statut z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków krajowych Akademii.

PAN.2019.4.16 | uchwała z dnia 16 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Podziękowania dla Pani Renaty Cieszko za zasługi i pracę na rzecz rozwoju kurateli sądowej w Polsce.

Kurat.2019.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Podziękowania za zaangażowanie w organizację III Kongresu Kuratorskiego.

Kurat.2019.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.

Lekarz.2019.4.12 | stanowisko z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie medali pamiątkowych Ministra Sprawiedliwości z okazji Dnia Kuratora Sądowego w 2019 roku.

Kurat.2019.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Terminy przeprowadzania egzaminów z wiedzy dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2019.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Pana Henryka Pawlaczyka do pełnienia funkcji eksperta Krajowej Rady Kuratorów.

Kurat.2019.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Brak tytułu.

KRD.2019.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia dialogu technicznego.

PAN.2019.4.9 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Psychiatryczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą.

NIPIP.2019.4.9 | stanowisko z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie do kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu - asystenta medycznego.

NIPIP.2019.4.9 | stanowisko z dnia 9 kwietnia 2019 r. | Akt nieoceniany