Pytania i odpowiedzi

Czy PIT-11 można przekazywać pracownikowi drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Do jakich ubezpieczeń należy zgłosić Ukrainkę zatrudnioną na umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy firma będzie musiała zmienić sposób zbierania odpadów komunalnych na selektywny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować odpady przekazane osobie fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy prawdą jest to, że wytwórca nie będzie ewidencjonował swoich odpadów na bieżąco w KEO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Kiedy wchodzi w życie uchwała rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie obowiązki nakłada ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na ośrodki pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak biuro prawne ma w praktyce oddać odpady do zbierającego nie będąc wpisanym do rejestru?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy szkoła może zobligować uczniów do terminowego przychodzenia do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie argumenty podnieść w zażaleniu na decyzję o odmowie wyjaśnień decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli powinien opracować wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy jest status ucznia w liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, którego nauka kończy się w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy pracodawca może pozwolić na powrót pracownicy do pracy zaraz po porodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy fizjoterapeuta prowadzący indywidualną praktykę jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Skąd pracodawca może się dowiedzieć kim dla pracownika są wskazane przez niego osoby bliskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ma postąpić bank rozwiązując rezerwę celową na kredyty wątpliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy spółka ma prawo do odliczenia VAT z faktury zaliczkowej jeżeli zaliczkę wpłacił pośrednik?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy do rozliczenia podatku VAT za listopad 2019 można stosować jeszcze deklarację VAT-7 w wersji 19?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można sprawdzić czy rachunek osoby fizycznej zwolnionej z VAT znajduje się na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy posiadać po 1 stycznia 2020 roku dla zastosowania stawki 0% w WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy terapeuta prowadzący zajęcia z dziećmi może korzystać z limitu na kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jakich jednostkach może odbywać staż lekarz - cudzoziemiec i kto pokrywa jego koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy od praca od 6.00 do 8.00 w niedzielę to praca w święto?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia może być realizowana zindywidualizowana ścieżka kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest wykorzystywanie sprzętu zgłoszonego do umowy z NFZ do udzielania świadczeń komercyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo nawiązać umowę z urzędnikiem sądowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w grudniu należy wypłacić zapomogę świąteczną z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dofinansowanie za przyuczenie młodocianego do wykonywania zawodu wypłaca się pracodawcy za pełne miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy można skorzystać ze zwrotu VAT od materiałów budowlanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy uczeń klasy VI, który nie uczęszczał na lekcje religii może rozpocząć naukę religii od drugiego półrocza?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązywała w 2019 roku na globusy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość do konturu lasu budynku związanego z produkcją leśną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wypłacić nagrody z tytułu jubileuszu firmy dla byłych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy remoncie oznakowania nawigacyjnego dalb w porcie morskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy uchwała rady miasta o zmianie nazwy szkoły musi być poprzedzona uchwała intencyjną rady miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna wykonywać badania wód deszczowych i wód popłucznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Co oznacza, że organ przyjmujący informację o zmianie danych przekazuje ją niezwłocznie do WIOŚ i PWIS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy jeśli działka jest niezabudowana budynkami, to czy inwestor może zgłosić wiatę rolniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy pion instalacji gazowej stanowi własność dostawcy gazu, a nie odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy na życzenie nowego pracodawcy dotychczasowy zatrudniający pracownika powinien mu wydać świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jaką stawką VAT będzie oprocentowana usługa ocieplania dachu pianą PUR w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne