Pytania i odpowiedzi

Kto może być osobą bliską rolnikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek rodzinny, gdy przyznano stypendium stażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można wymagać, aby dostawy przywożono wyłącznie na certyfikowanych paletach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wartość prezentów świątecznych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kto powinien nadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom w przypadku spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

W jakich sytuacjach nauczycielowi należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy opiekun osoby starszej jest zawodem medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy muzeum będące samorządową jednostką budżetową może wprowadzić tylko jeden plan ochrony?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Na jaki paragraf zaksięgować zakup oprogramowania "z pudełka"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy wartość noclegów pracowników z Ukrainy należy uznać za ich przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy spełnić obowiązek określenia wersji oprogramowania i daty jego eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy zmiana wysokości wynagrodzenia minimalnego zawsze skutkuje aneksowaniem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy wypłaty z tytułu osobistych świadczeń w czasie pokoju są objęte PIT i ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wezwać dłużnika alimentacyjnego do rejestracji w PUP jako osoba poszukująca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy worki na węgiel wykonane z tworzywa sztucznego będą podlegały pod opłatę recyklingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przekazanie wyprodukowanych towarów na aukcję na rzecz WOŚP podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nabywca nie podlega solidarnej odpowiedzialności w przypadku zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim wymiarze udzielić pracownikowi urlopu, któremu skrócono czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy ponowne zatrudnienie pracownika wpływa na liczenie limitu umów na czas określony jakie może z nim zawrzeć pracodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy w aktach osobowych należy przechowywać roczną ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalać kwotę zakupu książek jeżeli sprzedawca obciąża muzeum również kosztami dostawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy duplikaty niezapłaconych faktur z lat ubiegłych można ująć w bieżącym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Od kiedy strona nie będzie posiadała prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak zakwalifikować różnice kursowe związane z otrzymaną dywidendą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy firma świadcząca usługi czyszczenia i sprzątania powinna być zarejestrowana w Bazie danych o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak ustalić koszty zbycia aportowanych udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dozwolone jest zwiększanie wysokości rusztowań za pomocą drabin?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakie wyposażenie powinno się znaleźć w obszarze wstępnej intensywnej terapii oddziału SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy osoby zatrzymane przez policję powinny być przyjmowane na SOR z pominięciem zasad segregacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy świadczenia udzielane w SOR należy kwalifikować jako hospitalizację czy hospitalizację jednodniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Pod jaki kod odpadu należy zakwalifikować lakiery do paznokci w salonie kosmetycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak wystawiać fakturę do paragonu osobie fizycznej od 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Od czego zależy wymiar urlopu pracownika ze stopniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy przy wyliczaniu dochodu za rok podatkowy należy uwzględnić remanent śródroczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie wymagania powinna spełniać wykonana we własnym zakresie ręczna nitownica używana w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy wytwarzanie na parafii odpadów takich jak źródła światła czy zużyty sprzęt wymaga zarejestrowania się w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy w branżowej szkole II stopnia mogą uczyć się dorośli?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak postąpić z utwardzeniem terenu na klasie chronionej podczas wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne

W jakim terminie po przejściu zakładu pracy pracownik może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy przywożenie używanych część samochodowych z zagranicy wymaga dodatkowych pozwoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy możliwe jest zaprojektowanie ściany garażu podziemnego w odległości 2,5 m od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy należy przyznać świadczenie rodzicielskie od dnia urodzenia dziecka czy od miesiąca złożenia wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy pracownik niepełnosprawny może być zatrudniony przez więcej niż pięć dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy każda gmina ma obowiązek przystąpić do procedury uchwalenia aglomeracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu dla niepełnoetatowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne