Questions and answers

Czy kwestionariusze osobowe mogą były wypełnione w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy można amortyzować nieruchomości po przejściu z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem na zasady ogólne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można wystawiać dla każdego z odbiorcy odpadu raz na miesiąc zbiorczą KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy można zbiorcze KPO przesyłać droga elektroniczną do odbiorcy i w ten sam sposób je pozyskiwać od odbiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy na prywatnej posesji mogą znajdować się podkłady kolejowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się sześciomiesięczna odprawa w związku z likwidacją gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy okres pracy wakacyjnej można zaliczyć do pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy organ budowlany może żądać uzupełnienia projektu zamiennego bez zmiany uchylonej przez WSA decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie w formie "milczącej zgody organu" na docieplenie budynku o wysokości 9 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy polska firma może delegować obywatela Ukrainy do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy pomiędzy Polską a Republiką Kosowa została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przekształcenie podmiotu zobowiązuje do złożenia CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przepisy określają maksymalną wartość oświetlenia na stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy rozebranie i zlikwidowanie pomnika na terenie gminy powinno być poparte uchwałą rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Czy sam osadnik jest urządzeniem podczyszczającym, dla którego powinno się założyć zeszyt eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy świadczenia wypłacone za kwiecień są zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wiata rowerowa przymocowana do podłoża kołkami rozporowymi, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w ramach postępowania organ winien wezwać osobę uprawnioną i jej matkę do złożenia wyjaśnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy w regulaminie wynagradzania można zawrzeć zapisy za jakie okresy nieobecności nie przysługuje premia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy wytworzony odpad pellet dalej będzie odpadem o kodzie 03 04 05 czy 19 12 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować usługi związane z prowadzeniem kiosku RUCH?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować przy produkcji i montażu płotu metalowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka aby mogła nauczać plastyki i techniki w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie przepisy budowlane stosuje się wobec terenów pod rodzinne ogródki działkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jakie są te limity, które określają, czy odpad jest odpadem bezpiecznym czy niebezpiecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie wymagania należy przyjąć dla budynku w którym wykonywana będzie usługa auto detailing ?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować obiekt, który nie posiada fundamentów, tylko betonową podłogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować w PKPiR faktury, które wpłynęły do firmy po zamknięciu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak powinny być zrekompensowane godziny przepracowane poza godzinami?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Jak rozliczać koszty zagranicznego zakładu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczać przychody z tytułu usług wzajemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczać w kosztach VAT, gdy podatnik stosuje prewspółczynnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak sklasyfikować odpad (ściek) po badaniu laboratoryjnym skażony Salmonellą nie poddany autoklawowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne