Czy zmiana adresu siedziby klubu sportowego, wpisanego do ewidencji starosty stanowi wpis konstytutywny czy deklaratoryjny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zmiana adresu siedziby klubu sportowego, wpisanego do ewidencji starosty na podstawie art. 4 ust. 4 i 7 ustawy o sporcie, stanowi wpis konstytutywny czy deklaratoryjny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX