Czy kadra nauczycielska może prowadzić zajęcia w formie wolontariatu? - OpenLEX

Czy kadra nauczycielska może prowadzić zajęcia w formie wolontariatu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kadra nauczycielska może prowadzić zajęcia w formie wolontariatu?

Nauczyciele szkoły chcą poza godzinami pracy prowadzić dla uczniów szkoły dodatkowe zajęcia na świetlicy.

Czy mogą je prowadzić w formie wolontariatu lub jako prace społeczne?

Jakich formalności należałoby dopełnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX