Czy pracodawcy, który spełnił wszystkie wymagania dotyczące przyznania dofinansowania kosztów młodocianego pracownika, należy się dofinansowanie za nieusprawiedliwioną nieobecność młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawcy, który spełnił wszystkie wymagania dotyczące przyznania dofinansowania kosztów młodocianego pracownika na podstawie świadectwa pracy, należy się dofinansowanie za nieusprawiedliwioną nieobecność młodocianego pracownika oraz za nieobecność usprawiedliwioną niepłatną poza okresem ferii szkolnych. W jaki sposób należy obliczyć kwotę pomniejszenia jeżeli dofinansowanie się nie należy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX