Questions and answers

Czy szklarnia ogrodowa posadowiona na gruncie jest obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy umowa o prace może zawierać adres zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy uszkodzenie karty pamięci kasy rejestrującej zgłasza się naczelnikowi urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy VAT powinien być naliczony od całej wartości sprzedaży, w tym przejętych długów zbywcy nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Wody Polskie mogą żądać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy wypłacone świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem nienależnie pobranym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy zamiana używanych budynków podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy zasadne jest przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego ojcu na syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Doprecyzowanie do odpowiedzi QA1230271.

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Gdzie rozliczać VAT z tytułu usług pisania oprogramowania dla kontrahenta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaka powinna być odległość drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków od wodociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do dedykowanego projektu architektonicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jaki akt powinien regulować zasady wynagradzania pracowników zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma odsprzedaż lokali wyodrębnionych z nabytej kamienicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie wydruki księgowe zobowiązana jest sporządzać jednostka budżetowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak klasyfikować opłaty za wydawanie wielojęzycznych formularzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć świadczenie usługi budowlanej na Białorusi, ale na rzecz firmy czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo przeprowadzić postępowanie o wznowienie warunków zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Jak opodatkować import towarów z Turcji i ich dostawę na rzecz firmy holenderskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak opodatkować usługi czyszczenia kanalizacji i remontu rur metodą bezwykopową na terenie Chorwacji i Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć wydanie towaru w ramach reklamacji i nieodpłatnie przekazanie dodatkowych 10% towarów kontrahentowi z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w VAT nabycie usługi windykacyjnej i obciążenie jej wartością dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych zaksięgować potrącony podatek u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak w świetle RODO i zmian w kodeksie pracy wygląda kwestia badania trzeźwości pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak zaksięgować zwrot części dotacji, które stowarzyszenie musi zwrócić w wyniku przeprowadzonej kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zakwalifikować koszty przyjęcia zagranicznego kontrahenta - jako koszty zakupu czy ogólnozakładowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy należy wygasić decyzję o pozwoleniu na przebudowę i nadbudowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Kiedy organ może odmówić podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kto jest zobowiązany w podatku od nieruchomości po sprzedaży żwirowni bez przeniesienia koncesji na nabywcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Który organ jest właściwy do wyegzekwowania rozbiórki hali namiotowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 maja 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co powinien zrobić szpital udzielający świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej w razie urlopu fizjoterapeuty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy apteka może prowadzić konto na FB?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy deweloper powinien wystawić fakturę obciążającą klienta na kwotę kosztów wskazanych w akcie notarialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy doszło do utraty dochodu i następnie jego uzyskania?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy firma powinna zgłosić do urzędu skarbowego numery rachunków do kart debetowych założonych pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy gmina może opublikować nazwiska i imiona mieszkańców którym umorzono podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 maja 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne