Czy są jakieś sankcje za złą klasyfikację produktu, a co za tym idzie za przekroczenie dopuszczalnej wartości LZO oraz podanie złej informacji na etykiecie produktu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podczas weryfikacji produktu zawierającego LZO w gotowym produkcie z załącznikiem 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 8.08.2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych zawartych w niektórych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do odnawiania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1353) ustalono, że lakier zakwalifikowano do kat. A podkat. i czyli do farby jednoskładnikowej, której dopuszczalna zawartość LZO wynosi 500 g/l a nie jak w lakierach 400 g/l (na etykiecie widnieje napis lakier a max LZO podano 500 g/l). Taką informację również zamieszczono na etykiecie produktu.

Czy można w taki sposób zakwalifikować produkt?

Czy są jakieś sankcje za złą klasyfikację produktu, a co za tym idzie za przekroczenie dopuszczalnej wartości LZO oraz podanie złej informacji na etykiecie produktu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX