Czy OPS jako organ I instancji może zastosować tryb art. 132 k.p.a., tzn. dokonać autokontroli w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania przez stronę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmiana decyzji odmownej.

Wydano decyzję odmawiającą wypłaty dodatku węglowego. Strona odebrała decyzję i w terminie złożyła odwołanie oraz prośbę o ponowne rozpatrzenie sprawy i przyznanie dodatku.

Czy OPS jako organ I instancji może zastosować tryb art. 132 k.p.a., tzn. dokonać autokontroli w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania przez stronę?

Jeżeli tak, to czy:

1. decyzja odmowna powinna zostać uchylona, a ponowne rozstrzygnięcie (przyznanie dodatku) powinno być przyznane informacją (jaka podstawa prawna powinna być wskazana),

2. czy też należy zmienić decyzję odmowną i przyznać decyzją wypłatę dodatku węglowego (jaka podstawa prawna powinna być wskazana)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX