Questions and answers

Czy należy zawrzeć porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy pracownika GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy za czas pobierania świadczenia rehabilitacyjnego pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy powinien być uchwalony statut szkoły publicznego liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna być wystawiona faktura przez generalnego wykonawcę za usługę budowlaną wykonaną w październiku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy synowi na niepełnosprawną matką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy za ten pracy w innej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy strona ma prawo wpływać na to, kiedy biegły planuje dokonać oględzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak dokonać pomiaru hałasu względem dwóch działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność pensjonariusza za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy należy przyznać dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy prezydent miasta ma prawo wglądu do listy płac pracowników ośrodka pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy niezbędne jest zwolnienie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik powinien złożyć aktualizację VAT-R, aby móc się rozliczać kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki maksymalny okres zameldowania może wskazać osoba, która składa wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Jak wykazać transport towarów z Polski do Rumunii na rzecz polskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nauczyciel przedmiotu mający prawo jazdy może swoim prywatnym samochodem przewozić ucznia na konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak interpretować przepisy dotyczące trwałego braku połączenia kas fiskalnych online z Centralnym Repozytorium Kas?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co należy rozumieć przez trwałe odwadnianie wykopów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy na wizycie prywatnej lekarz może skierować pacjenta na badanie w ramach NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jaka jest procedura przeniesienia głównego księgowego ze szkoły podstawowej do centrum usług wspólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki czas pracy nauczyciela podlega ocenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak ustalić ważność imiennego zezwolenia operatora wózka, który jest pracownikiem tymczasowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jaka jest procedura postępowania dyrektora szkoły wobec niepełnoletniego ucznia, który wagaruje?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Na jaki dzień ustalać ukończenie 55 roku życia wobec uczestników PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy kierowcę, który realizuje transport sanitarny w nocnej opiece zdrowotnej można zobowiązać do pozostawania w gotowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy zakup kart podarunkowych dla nabywcy wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo obliczać urlop w przypadku zatrudnienia na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na sprzedaż lodu w kostkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać dyrektor niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować transport towaru, który jest transportowany z Belgii do Polski, a następnie z Polski do Maroko?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Na kogo organ powinien wydać nakaz rozbiórki części obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy montaż stalowego zbiornika technologicznego na istniejącym zewnętrznym fundamencie wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy stalowy zbiornik technologiczny jako jeden z elementów instalacji technologicznej podpada pod wymogi prawa budowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy stalowy zbiornik technologiczny montowany na terenie budowy to budowla?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak wycenić importowane z Indii towary w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakim obowiązkom w zakresie opakowań podlega sprzedaż używanych opon w opakowaniach foliowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR darowiznę dla pacjentów hospicjum domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy obiekt spełnia wymogi ganku, czy stanowi obudowę schodów, a tym samym budowę klatki schodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

W jaki sposób refakturować usługi noclegowe, mycia samochodów i szkolenia pracowników na rzecz spółki dominującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można przenieść pozwolenie na budowę w części jednej działki, która powstała z podziału pierwotnej dużej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Co należy zrobić, aby doprowadzić do zgodności zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Co oznacza pojęcie: parterowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jakim aktem prawnym został wprowadzony obecny wzór rejestru wydanych przez starostę decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Kto może poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumentację hydrogeologiczną wykonaną w 1979 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2019 r., Oziemska Sara | Aktualne