Czy istnieją przepisy, które zabraniałyby zamawiającemu otwarcia pudełka z próbkami, wniesionego przez wykonawcę po upływie terminu składania ofert?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg nieograniczony. Zamawiający żądał złożenia próbek.

Czy pudełko z próbkami, które wpłynęło po terminie składania ofert należy otworzyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX