Questions and answers

Czy istnieje podmiot, który byłby zobowiązanym do ustawienia ławki przy przystanku autobusowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

Czy jeśli podmiot zamierza utworzyć nowe komórki lub jednostki to opinia o celowości jest uzasadniona?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy możliwe jest uruchomienie syren alarmowych dla uczczenia rocznic lub świąt?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny od miesiąca złożenia wniosku, tj. od lipca 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy obniżenie terenu można potraktować jako urządzenie wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Nieaktualne

Czy obywatelce Ukrainy należy przyznać prawo do wnioskowanego świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy osoba zatrudniona na stanowisku "pomoc administracyjna" może pracować w Systemie Rejestrów Państwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy podatnik zwolniony przedmiotowo który przekroczy przychód 200 000 zł ma jakieś obowiązki w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy po śmierci pracownika należy wypłacić rodzinie zaległe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przepisy bhp określają kto może wymieniać baterie w wózkach elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przy płatnościach w walucie, przeliczanych przez bank na złotówki, powstają różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy stosuje się odsetki od nieuiszczonych w terminie kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy transport wszystkich odpadów powinien być rejestrowany w systemie SEN?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy uczeń z orzeczeniem o indywidualnym nauczaniu musi byś przypisany do oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wierzyciel w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego będzie obciążony kosztami w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy w przypadku pozwolenia na budowę organ powinien zażądać decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy wykonanie 90 otworów w celu poboru ciepła podlega ograniczeniom ilościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy zasada łączenia ma zastosowanie, gdy pojedynczo kotły nie mają mocy min. 1,0 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Do jakiego organu służy odwołanie od decyzji interpretacyjnej marszałka województwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi, jeśli jest zatrudniony u dwóch różnych pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ilu jest potrzebnych przedstawicieli pracowników do wdrożenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaka jest procedura nawiązania z nowym dyrektorem stosunku pracy, który obecnie zatrudniony jest w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jaką wysokość odsetek za opóźnienia można rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie należy podjąć uchwały przed utworzeniem w szkole podstawowej oddziału przedszkolnego dla 3 i 4-latków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki kod nadać odpadom powstającym w wyniku przycinania papieru za pomocą gilotyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczać sprzedaż na zasadzie handlu obwoźnego polskiego podatnika w UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy wyliczyć opłatę stałą za pobór wód podziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak pielęgniarka zatrudniona na zlecenie powinna rozliczyć się z wytworzonych odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak rozliczyć dyżur kierowcy w przypadku niewypracowania nominalnego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak traktować zero w odniesieniu do ilości opakowań leku, wpisane na recepcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jak ustalić średnioroczne zatrudnienie na potrzeby ustalenia czy firma zostanie objęta zamrożeniem cen energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne