Czy jest możliwość zlokalizowania miejsc postojowych pod linią elektroenergetyczną 110 kV?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Chruszcz Adrian
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jest możliwość zlokalizowania miejsc postojowych pod linią elektroenergetyczną 110 kV?

Miejsca postojowe mają służyć mieszkańcom projektowanego budynku wielorodzinnego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zapis ustalający strefę ochronną od linii o szerokości 10 m (po 5 m od osi linii), w której obowiązują następujące ograniczenia: zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych oraz zakaz lokalizacji terenów z przeznaczeniem na stały lub czasowy pobyt ludzi.

Czy zatem w tej strefie jest możliwość lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX