Pytania i odpowiedzi

W którym momencie ująć w kosztach promesę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ powinien wezwać do uzupełnienia oświadczenia o prawie do dysponowania działką na cele budowlane pismem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy może obejmować część działki ewidencyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można przenieść nauczyciela z zespołu szkół na to samo stanowisko do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zwrot nakładów poniesionych na użytkowany lokal jest przychodem podatkowym spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo policzyć wynagrodzenie nauczyciela za część miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy OPS może objąć ubezpieczeniem zdrowotnym osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy wydać decyzję uchylającą świadczenie dobry start, czy postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczać przychody i koszty przy fakturze wystawionej z góry za cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy nagrody wypłacone przez zrzeszenie podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy roczny termin płatności wpływa na ulgę na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w porze nocnej może być jeden nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy należy wydać postanowienie w sprawie skierowania do DPS w trybie art. 61a k.p.a., czy decyzję z art. 105 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

W jakim wymiarze należy zatrudnić pomoc nauczyciela w SOSW na jedna klasę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy można sytuować mieszkania na kondygnacji poniżej parteru?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy licencja handlowa opodatkowana jest u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo wystawić zaświadczenie o odbytym zdalnie szkoleniu okresowym dla stanowisk produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy przy zmianie pozwolenia na budowę zawsze krąg stron postępowania musi być taki sam jak przy pierwotnej decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Czy w obliczaniu dochodów w pomocy społecznej istnieją sytuacje, kiedy możemy zrobić uzysk z dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla rzepaku dostarczanego do zakładów tłuszczowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru urlop macierzyńskiego nauczycielce szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do nauczania przedmiotów w zawodzie technik fotografii i multimediów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak powinno wyglądać postępowanie w sprawie skierowania osoby do DPS w niniejszej sprawie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy powinna zostać przeprowadzona ocena dyrektora szkoły na wniosek rady rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak poprawnie wyliczyć wymiar urlopu uzupełniającego nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie skutki dla domu pomocy społecznej ma tymczasowy areszt jego mieszkańca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Gdzie należy przechowywać umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy osobie zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy prawnik może korzystać ze zwolnienia z ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy jest możliwe przeksięgowanie nadpłaty VAT na poczet składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wysunięcie poza lico ściany bryły budynku może znajdować się w odległości mniejszej niż 3,0 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Gdzie przechowywać wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy ogólnodostępne kąpielisko, którego organizatorem będzie gmina, jest inwestycją celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nagrodę należy doliczyć do podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy wypłacić "wczasy pod gruszą"?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak organ podatkowy powinien przeprowadzić postępowanie na wniosek podatnika w przedstawionym stanie fatycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy montowanie na balkonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego rolet antywłamaniowych wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy można zmienić decyzję zatwierdzającą PGOW poprzez dodanie nowego kodu odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak będzie wyglądało naliczenie opłat z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne