Questions and answers

Czy należy odprowadzić składki na FEP, jeśli pracownik przepracował 3 dni w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy należy poinformować decyzją, czy wysłać informację o dokonaniu potraceń z bieżąco wypłacanych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy należy uznać, że ołów jako substancja szczególnie szkodliwa w ściekach występuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy nauczyciel nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jeśli był zatrudniony na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczycielowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok, kiedy był zatrudniony kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy nauczycielowi zawieszonemu na dany rok przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne świadczenie dewelopera na rzecz wspólnoty mieszkaniowej generuje po jej stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy niepełnoletnia osoba może być udziałowcem w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odbiór zaświadczenia o ukończeniu turnusu dokształcania zawodowego powinien potwierdzić uczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy OPS może być w imieniu gminy realizatorem "Gminnego programu działania na rzecz osób starszych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy oranżeria (ogród zimowy) na zgłoszenie powinna być obiektem wolno stojącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy organ może zatwierdzić dokumentację geologiczno-inżynierską powstałą po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy organ powinien wydać drugie pozwolenie na budowę, jeśli decyzja z 2018 r. jest ważna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy parafie powinny deklarować w załączniku ZDN-2 kościoły oraz grunty, na których są one posadowione?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pieniądze otrzymane w darowiźnie od rożnych osób na zakup peruki należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik na ryczałcie ma obowiązek przechowywania faktur dotyczących zakupionych towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik świadczący usługi biurowe na rzecz innego przedsiębiorcy, może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę na 1/2 etatu u innego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy przedsiębiorca, który korzystał z preferenycyjnego ZUS będzie mógł skorzystać od kwietnia z małego ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy przepracowanym olejom silnikowym przypisano kategorię rakotwórczości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy przetwarzanie w instalacji odpadów o kodach 17 03 03 i 17 01 02 to odzysk metodą R3, czy metodą R5?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy przy wykonywaniu otworu studziennego należy prowadzić dziennik robót wiertniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie regulaminu rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy radca prawny musi zawrzeć ze stałym klientem umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy są limity dzienne poboru wód ze studni głębinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy skorzystanie z procedury uproszczonej w rozliczaniu importu towarów może stanowić schemat podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej (stacja paliw) może być zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy świadczenie dobry start należy wypłacać na wskazany rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy świadczenie usług dla kontrahenta z innego kraju UE wymaga rejestracji dla celów transakcji wewnątrzunijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy świetlówki LED kwalifikujemy do kodu odpadu: 16 02 13*, czy może 16 02 14 lub 16 02 16?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy uregulowanie wynagrodzenia w ramach kompensaty podlega rozliczeniu w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługa polegająca na przygotowaniu samochodu do przeglądu i rejestracji podlega 8,5% stawce ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane wg PKWiU jako 33.20 można opodatkować kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w imporcie usług, jeśli podatnik nie otrzymał faktury, powinien wykazać tylko VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy w przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów można osobno wyceniać frakcje odpadów segregowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w przypadku wynajmu prywatnego, należy na fakturze zamieszczać numer NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wspólnik spółki komandytowej może zawiesić wykonywanie działalności na okres sprawowania opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wynagrodzenie pokryte dotacją będzie stanowiło podstawę do naliczania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wynajmując gotowe urządzenie klientom podlegamy pod u.z.s.e.e. jako wprowadzający sprzęt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy zadrzewienie nie powinno być sklasyfikowane jako las z racji, iż przekracza powierzchnię 10 arów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek do wyeksportowania formularza JEDZ/ESPD w formacie xml i udostępnienia go na platformie zakupowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zastępca wójta może być jednocześnie dyrektorem instytucji kultury w tej samej gminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy zespół budynków pensjonatowych jest zgodny z funkcją terenu MN, U?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne