Na podstawie której ustawy obywatelce Ukrainy przyznać pomoc na pokrycie wyżywienia syna w przedszkolu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Karciarz Mateusz
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatelka Ukrainy uzyskała zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP - nie posiada statusu UKR, jej syn uzyskał Kartę Polaka - posiada status UKR. Pani złożyła wniosek o pomoc na pokrycie wyżywienia syna w przedszkolu.

Zastosowanie której ustawy będzie w takim przypadku prawidłowe, czy objęcie pomocą ma nastąpić na podstawie:

1. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z uwagi na to, że pomoc dotyczy dziecka, które posiada status UKR?

2. ustawy o pomocy społecznej?

Czy w takiej sytuacji, kryterium dochodowe rodziny wynosiło będzie 1200 zł, a dziecko posiadające Kartę Polaka ma zostać uwzględnione w składzie rodziny pomimo, że nie posiada statusu, o którym mowa w art. 5 u.p.s.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX