Za jaki okres należy wypłacić dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika. W dniu 01.09.2019 r. została zawarta umowa o pracę z młodocianym pracownikiem od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r. Do 22.01.2020 r. przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika odbywało się pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne. Od 23.01.2020 r. przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika odbywało się przez osobę nie posiadającą kwalifikacji zawodowych a jedynie przygotowanie pedagogiczne. Młodociany pracownik został dopuszczony i zdał egzamin. Czy w takim w takim przypadku należy się dofinansowanie, a jeśli tak, to na jakich zasadach (czy za 36 miesięcy)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX