Czy spółka z o.o. opodatkowana CIT estońskim może utworzyć rezerwę na podatek od wypracowanego, ale niewypłaconego zysku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka z o.o. opodatkowana CIT estońskim może utworzyć rezerwę na podatek od wypracowanego, ale niewypłaconego zysku?

Spółka cały 2022 rok była opodatkowana tzw. CIT estońskim. Wypracowała w tym okresie np. 100.000 zł zysku. Na dzień dzisiejszy nie jest planowana wypłata tego zysku jako dywidendy.

Czy w związku z powyższym spółka może na dzień 31.12.2022 r. utworzyć rezerwę na podatek CIT, który będzie należny dopiero przy wypłacie tego zysku ze spółki?

Jeśli tak, to jak ująć taką rezerwę w księgach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX