Nowość Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług dla wynajmu (dzierżawy) kontenera, a kiedy dla wydania i załadunku kontenera i transportu na budowę i rozładunek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy płatnikami VAT, mamy NIP-UE. Wynajęliśmy od kontrahenta austriackiego kontenery (na fakturze podają przed identyfikatorem literki: ATU). Kontenery został dostarczone na pod dwa adresy na budowę w Polsce. Nasza firma ma siedzibę w Polsce. Celem rozliczenia tej transakcji wystawiono dwie faktury:

1) data wystawiania 18/01/2023 za wynajem kontenera biurowego w okresie: od 1 do 31 stycznia. (Jedna budowa w Krakowie)

2) data wystawiania 9/01/2023 na drugiej fakturze 3 pozycje: wydanie i załadunek kontenera do dyspozycji, transport na budowę i rozładunek, wynajem kontenera od 1/01 do 2/01/2023 (druga budowa w Krakowie). Termin płatności obu faktur 30 dni. Na obydwu fakturach jest adnotacja: "zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług jest odbiorca usługi, według zasady Riverse-Charge".

Kiedy powstaje w tym przypadku obowiązek podatkowy w imporcie usług dla wynajmu (dzierżawy) kontenera, a kiedy dla wydania i załadunku kontenera i transportu na budowę i rozładunek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX