Czy w przypadku niedoborów ilościowych przy zakupie towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kwota VAT podlega odliczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Korekta podatku VAT należnego wynikającego z niedoboru ilościowego przyjętego towaru w transakcjach WNT.

1) Czy w przypadku stwierdzenia niedoborów ilościowych przy zakupie towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kwota podatku VAT naliczonego wynikająca z niedoboru podlega odliczeniu? Czy jednak w takim przypadku nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

2) W jakim okresie rozliczeniowym należy skorygować VAT należny w przypadku otrzymania faktury korygującej?

Przykład: Jeśli nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z niedoboru: Wówczas otrzymując fakturę za nabycie towarów powinnam wykazać podatek VAT należny w całości zgodnie z fakturą, Vat naliczony w części, w której przysługuje prawo do odliczenia? A następnie otrzymując fakturę korygującą dotyczącą niedoboru, powinnam dokonać korekty podatku VAT należnego w części dotyczącej niedoboru: w momencie otrzymania faktury korygującej czy cofając się do okresu rozliczeniowego faktury pierwotnej, gdzie stwierdzono niedobór?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX