Questions and answers

Jak przygotować skierowanie na badania lekarskie dla spawacza?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak rozliczać przejazdy prywatnym samochodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczać środki z tarczy antykryzysowej przy prowadzeniu działalności strefowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak sformułować wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją szczepienia na Covid-19 przez zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej opodatkowanie dotacji podatkiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ustalić opłaty dzieci za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak ustalić wartość leasingowanego pojazdu w przypadku cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać w BDO piach i wodę zawarte w przywiezionych przez firmę odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy instalacja podlega Konkluzjom BAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT, gdy świadczenie usług jest realizowane w pakietach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy spółka powinna złożyć NIP-8 jeżeli umowa spółki została zawarta 20.03.2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kiedy wykazać wpłaty na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Kto kieruje do domu, hostelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Kto powinien podpisać deklarację składaną przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników pracujących na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jaki okres przyznaje się urlop macierzyński pracownikowi pedagogicznemu zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakim trybie pracodawca może wprowadzić zmiany do regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty ubezpieczenia samochodu w przypadku jego sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób ustalić wymiar urlopu pracownicy zatrudnionej u dwóch pracodawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy budowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem będzie wymagała zgłoszenia lub pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest oddanie dnia wolnego za 1 maja w dniu 4 czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dotacja podręcznikowa może być wydatkowana na podręczniki do szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy emisja "uciążliwości zapachowych" jest zakazana, czy też art. 16 u.o. jest przepisem martwym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy gmina może dofinansować inwestycję realizowaną przez GDDKiA?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy karta towarów równoważnych jest przedmiotowym środkiem dowodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Pyrka Katarzyna | Aktualne

Czy kontrahent zagranicznych może narzucić wystawienie faktury w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kosmetolog jest zawodem medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Czy można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej przy zakupie kilku kas?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy wszcząć z urzędu postępowanie w przedmiocie nienależnego pobrania świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wystąpić do strony o sprecyzowanie, od kiedy domaga się uchylenia decyzji przyznającej zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy zwracać przeniesionemu pracownikowi samorządowemu koszty dojazdu do innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na należne od klienta odszkodowanie można wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma kwalifikacje do pracy w świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazanie dostępu do wydarzenia online podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne