Questions and answers

Czy ojcu należy uchylić prawo do zasiłku pielęgnacyjnego na córkę, która pobiera dodatek pielęgnacyjny w KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podatnik ma obowiązek wyjaśnienia, dlaczego rejestruje się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy podatnik wynajmując samochód osobowy, przeznaczony na podnajem, ma prawo do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy pod rządami nowego PZP możliwe jest przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy podwykonawca to oddział psychiatryczny, który udziela świadczeń na rzecz centrum, zgodnie z pilotażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy polska spółka, jest zobowiązana do poboru zaliczki na PIT oddelegowanego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy polski oddział przedsiębiorcy zagranicznego ma obowiązek utworzenia PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może dokonać zwrotu asystentowi rodziny kosztów używania pojazdu do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracodawca może oddelegować pracownika na cały etat do zadań związanych z projektem unijnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawcy grożą jakieś konsekwencje prawne z tytułu niewypłacenia wyrównania dodatku stażowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownica może podpisać rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stron w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy pracownicze ogrody można uznać jako mikroprzedsiębiorstwo do zgłoszenia zarządzania PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik, który wykonuje pracę zdalną w trakcie kwarantanny, może skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przychodnia przyszpitalna podległa MON musi mieć własne wyodrębnione archiwum zakładowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy przy drugiej umowie o pracę należy przyjąć staż pracy z pierwszej nadal trwającej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy spłata odsetek do banku niemieckiego od SWAPu to import usług zwolnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy udział w negocjacjach prowadzonych w trybie podstawowym w wariancie drugim jest obowiązkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Pyrka Katarzyna | Aktualne

Czy urząd może wpłatę za należność bieżącą z tytułu dzierżawy zaliczyć na poczet zaległych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy utrata paliczka IV palca stanowi ciężki wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w czasie epidemii pracodawca może skierować pracownika na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu mogą otrzymać nagrody uznaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w magazynie odpadów może być wydzielone miejsce do przechowywania olejów i smarów do użytku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy wymagane jest stosowanie filtrów w wyciągach zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze stanowisk spawalniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zakład, który ma wpis w BDO w dziale VIII i IX może transportować i zbierać odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zakład pracy powinien wypłacić siostrze zmarłego pracownika odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy zapłata za przedawnione odsetki może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ze względu na stan epidemii badania okresowe może podpisywać lekarz o innej specjalności niż medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zleceniobiorca może świadczyć pracę zdalnie z Hiszpanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zmiana stref pożarowych jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować stałe i zmienne opłaty za usługi wodne, opłacane przez gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować restauracja sprzedająca soki ze świeżych owoców i lemoniadę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie dane można zamieścić w aktach osobowych kierowcy zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jakie są konsekwencje przekroczenia dopuszczalnej ilości wytworzonych odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak jednostka budżetowa powinna zaksięgować fakturę korygującą i zwrot należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 kwietnia 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne