Questions and answers

Jak i kiedy należy nauczycielowi wystawić dokument o zmianie wynagrodzenia w związku z awansem zawodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy prawidłowo przydzielić dni wolne dyrektorowi szkoły w zamian za jego wyjazd służbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla pracowników, którym pracodawca przekazał służbowe telefony komórkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo powinna być wyliczona odpłatność córki jako osoby zobowiązanej za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy budowa oranżerii wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy do podpisania umowy użyczenia na okres do 10 lat wymagana jest zgoda rady miejskiej w formie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy można zmienić nazwę inwestycji zmianą pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Czy można żądać od dewelopera naprawy ujawnionych wad ukrytych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy należy umożliwić stronie dokonanie wyboru pomiędzy SZO i świadczeniem pielęgnacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wypłacić rodzinie zastępczej dodatek wychowawczy czy wydać decyzję odmowną?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy od umowy zlecenie osobie na urlopie macierzyńskim odprowadza się tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy od umowy zlecenie zawartej z własnym pracownikiem należy naliczyć składkę na Fundusz Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rozpisując plan urlopów uwzględniamy 4 dni urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka jawna odpowiada za niezapłacone składki ZUS przez wspólnika tej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy zgodnie z art. 25 ust. 3 u.p.p.w.d. można nie żądać odsetek od świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Ile z kwoty nienależnie pobranych świadczeń z FA stanowi należność główna oraz odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć dochód osoby zobowiązanej do odpłatności za pobyt rodzica w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z prawa do preferencyjnych składek na ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Która gmina jest właściwa do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup opału?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Na podstawie jakich przepisów można spowodować usunięcie butli gazowych z bloku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Od kiedy przyznać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego osobie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy czas spędzony w podróży służbowej należy uznać za czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy członek komisji przetargowej posiada status funkcjonariusza publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy decyzja z art. 115a ust. 1 p.o.ś. jest decyzją związaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy dodatek wyrównawczy należy uwzględnić w wynagrodzeniu minimalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy dyrektor Centrum Usług Społecznych może prowadzić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy faktury zaksięgowane po wystąpieniu wspólnika ze spółka mają wpływ na jego rozliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy GOPS może zatrudnić pracownika socjalnego na pół etatu prowadząc dalej nabór na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy macocha jest wstępną zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za pobyt pasierbicy w domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest wydawanie nieodpłatnych, gorących napojów pracownikom po zakończeniu sezonu zimowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można pomniejszyć podatek z karty podatkowej o okres zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy należy wypłacać diety, jeżeli pracownik wykonuje pracę w miejscu zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na przekroczenie rowu wodnego przyłączem kablowym SN wymagane jest zgłoszenie wodnoprawne bądź pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Czy niektóre konta nie podlegają obowiązkowi zamieszczenia na białej liście?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy nieodpłatne udostępnienie sali generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy od 1 stycznia przekazując odpady z PSZOKu do RIPOKu musimy generować w BDO Kartę przekazania odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy odprawa wojskowa wchodzi do limitu zwolnienia podatkowego dla pracowników do 26. roku życia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy OPS może skierować do schroniska dla osób bezdomnych, z którym nie ma podpisanej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne