Questions and answers

Czy budowle w postaci placu oraz drogi powinny być wykazane jako budowle w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy jest ważna, skoro częściowo została wykorzystana?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy istnieje możliwość zaliczenia okresu studiów podyplomowych do rocznego stażu pracy w służbie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kontener związany z fundamentem za pomocą kotw powinien być opodatkowany podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy możliwe jest wykreślenie z układu urbanistycznego jednego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można udostępnić prokuraturze akta spraw osoby korzystającej z pomocy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy ogródek gastronomiczny wymaga pozwolenia czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Nieaktualne

Czy organ sporządzający plan miejscowy może przeznaczyć grunty leśne pod funkcję terenów rolniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy plac zabaw jest obiektem budowlanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy podatnik musi opłacić podatek rolny, który wyniósł zaledwie 4 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy pracodawca może nakazać wizytę lekarska pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca może nie zrealizować zalecenia od lekarza medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy remont ruin, które są zabytkiem, wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy ryczałtowiec ma obowiązek rozliczania różnic kursowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy są przesłanki do uchylenia świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy spółki mogą co roku opodatkowywać mniejszą wartość budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy tablice ostrzegawcze wystarczą, jeśli przejścia i ciągi komunikacyjne w zakładzie są zbyt wąskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy umowę dotyczącą opłaty rodziców za DPS syna należy zawrzeć z każdym z rodziców oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wliczać przyznaną pomoc z Caritas do dochodu rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy w postępowaniu o pozwolenie na budowę organ bada raport?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy wydać decyzję odmowną w sprawie świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak należy dokumentować w PKPiR zakup używanych książek od osób fizycznych w celu ich dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo w jednostce budżetowej ująć polisę ubezpieczenia samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak ustalić odpłatność rodziców za DPS, każdemu oddzielnie czy wspólnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak zalegalizować samowolną rozbudowę budynku mieszkalnego o pomieszczenie kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Kto w spółce z o.o. powinien złożyć czynny żal z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Która gmina jest właściwa miejscowo w sprawie udzielenia świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Który zapis załącznika do rozporządzenia jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Co powinien zrobić organ administracji architektoniczno-budowlanej ze wszczętym postępowaniem o pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Co zrobić w przypadku pominięcia strony w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy budowa instalacji oświetleniowej istniejącego placu zabaw wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy darmowa wizyta lekarska, świadczona w ramach rekompensaty powinna być wykazana w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy dwie szkoły podstawowe mogą mieć jeden wspólny obwód?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gmina może oddać jednostce organizacyjnej w trwały zarząd działkę, na której znajduje się cmentarz?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy można przenieść decyzję zrid na nowego właściciela drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy można udostępnić klucze do okien właścicielom lokali mieszkalnych w budynku wysokościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie na budowę bez odstępstwa od warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy należy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o przyznany zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy przekazać wniosek o przyznanie KDR dla dwojga dzieci mieszkających w innej miejscowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy nauczycielka przed urlopem uzupełniającym powinna przedstawić badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel kontynuujący staż, może łączyć wymagane minimum 9 godzin 1/2 etatu w dwóch odrębnych szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratorium oświaty ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne przekazanie przez hurtownię odpadów firmie zbierającej odpady podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy od zakupu opakowania, w którym były zapakowane artykuły spożywcze można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy OPS jest zobowiązany do wznowienia postępowania w sprawie przyznanych zasiłków z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne