Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku 2-letniego okresu rozliczeniowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dwie firmy, podatnicy VAT, zawierając umowę na świadczenie stałej obsługi administracyjno-logiostycznej mogły ustalić 2-letni okres rozliczeniowy (2022 i 2023) i w ślad za tym rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT z upływem 1-go kwartału 2 -go roku okresu świadczenia usług poprzez wystawienie na koniec marca 2023 faktury za cały umowny (2-letni) okres świadczenia usług?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX