Czy tut. organ winien zażądać pozwolenia RDOŚ na zniszczenie gniazd z drzew, które nie są objęte zezwoleniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie kilkunastu drzew. Organ wykonał oględziny podczas, których stwierdzono, że na dwóch drzewach nieobjętych wnioskiem, ale rosnących na tej samej nieruchomości znajdują się niezasiedlone gniazda ptaków. Dwa drzewa z gniazdami nie są przedmiotem postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie. Jedno z drzew nie wymaga uzyskania zezwolenia z uwagi na obwody, a drugie nie jest planowane do usunięcia.

Czy tut. organ winien zażądać pozwolenia RDOŚ na zniszczenie gniazd z drzew, które nie są objęte zezwoleniem?

Czy wystarczy w decyzji pouczyć stronę o konieczności uzyskania zezwolenia z RDOŚ na ewentualne odstępstwa od zakazów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX