Czy organ prowadzący musi ogłosić konkurs na dyrektora szkoły czy może powierzyć pełnienie obowiązków wybranemu nauczycielowi na okres 10 miesięcy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kadencja dyrektora publicznej szkoły podstawowej trwa do 31.08.2023 r. Czy organ prowadzący musi ogłosić konkurs na dyrektora tej szkoły czy może powierzyć pełnienie obowiązków nauczycielowi tej szkoły na okres 10 miesięcy? Czy jeżeli mimo ogłoszenia konkursu nie zgłosi się żaden kandydat na dyrektora szkoły organ prowadzący musi powierzyć to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny kandydatowi czy może powierzyć pełnienie obowiązków nauczycielowi tej szkoły na okres 10 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX