Jak ustalić przychód ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zarząd spółki z o.o. (czynny podatnik VAT) podjął decyzję o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W skład sprzedawanych składników weszły: środki trwałe, należności, zobowiązania, pracownicy, kontrakty. Cenę sprzedaży ustalono na podstawie wartości księgowej oraz wartości godziwej (goodwill).

W jaki sposób spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy - czy przychodem będzie cała wartość zbycia ZCP?

Czy może tylko wartość księgowa majątku trwałego (należności zostały już raz opodatkowane w spółce w momencie wystawienia faktur sprzedaży)?

Czy do CIT należy rozpoznać przychód jako przychód z źródeł pozostałych (tak jak działalność operacyjna), czy zyski z źródeł kapitałowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX